Zwiększamy obecność w Brazylii

| Perspektywy i inwestycje |

Pod koniec czerwca w Krakowie doszło do podpisania umowy między Grupą Azoty a brazylijską spółką Comexport. Porozumienie między podmiotami, to kolejny krok zwiększający naszą obecność na zachodniej półkuli.

Aktywność w Ameryce Południowej

Umowa dotyczy zakupu przez stronę brazylijską poliamidu, który jest wykorzystywany m.in. do produkcji włókien konstrukcyjnych. Będzie on pochodzić z nowej wytwórni w Tarnowie o zdolnościach produkcyjnych 80 tys. t. rocznie. Uruchomienie nowej instalacji jest planowane na IV kwartał 2016 r.

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwa będzie również późniejsza analiza możliwości przetwórstwa tego półproduktu na terenie Brazylii. Współpraca z Comexport to kontynuacja wcześniejszych wspólnych działań. Na mocy umowy z 2013 r., przez 3 lata będą sprzedawane do Brazylii nawozy z Puław, Tarnowa i Polic na łączną kwotę 360 mln zł.

Rozwijamy współpracę międzynarodową

Poprzez to działanie Grupa Azoty zwiększa ekspansję poza granicami Unii Europejskiej. Rynek brazylijski jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się na świecie, o zwiększającym się z roku na rok potencjale. Dzięki podpisanej umowie możliwa będzie realizacja dwóch ważnych celów Grupy Azoty: poszerzanie rynku zbytu dla produktów pochodzących z nowej inwestycji w Tarnowie oraz tworzenie partnerstw na rzecz nowych, wspólnych projektów biznesowych.