Zwiększa się bezpieczeństwo żywnościowe Polski

| Rynek polski |

Według najnowszej aktualizacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, opracowanej na zlecenie firmy DuPont, Polska zajmuje 26. miejsce wśród 109 państw uwzględnionych w Indeksie. Wynik jest o 1,8 pkt. lepszy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Świadczy to dobitnie, że wspólne działania przedstawicieli świata nauki, biznesu, producentów rolnych i polityków przekładają się na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju.


Indeks stworzono na podstawie analizy 28 czynników, wykorzystując dane m.in. z ONZ, MFW, FAO, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Banku Światowego.

Mocne strony Polski

26. miejsce w Indeksie z wynikiem 72,7 pkt. to bardzo dobra wiadomość dla Polski. Nasz kraj odnotował w perspektywie ostatnich 12 miesięcy wzrost o 1,8 pkt. w ogólnym zestawieniu. Pod względem osiągalności cenowej żywności Polska zajmuje 27. miejsce na świecie i jest to o 6,6 pkt. więcej w stosunku do 2013 roku. Wskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności również wzrósł z 75,3 pkt do 75,7 pkt, co daje 28. miejsce na świecie.

Domowy budżet na plusie

Nasz kraj może pochwalić się najwyższymi notami w obszarach takich jak: programy wspierające bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp rolników do finansowania, standardy żywienia, bezpieczeństwo żywności (w tych czterech obszarach uzyskaliśmy 100 na 100 możliwych punktów!) oraz udział osób znajdujących się poniżej światowej linii ubóstwa w populacji kraju (99,8 pkt). Największą poprawę widać jednak w obszarze udziału wydatków na żywność w domowym budżecie. Tu zanotowano wzrost aż o 20,6 pkt. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Sygnał dla Ministerstwa

Nieznaczny spadek odnotowujemy w obszarze dostępu do żywności, o 0,2 pkt. w porównaniu do roku poprzedniego. Polska uzyskała również niższe noty w kategorii wydatków publicznych na badania i rozwój rolnictwa (najmniej punktów, bo tylko 12,5 na 100 możliwych), a także w zakresie zdolności do minimalizowania skutków urbanizacji.

Jest to wyraźny sygnał dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by podjąć konkretne działania, które będą zmierzać do poprawy w wskazanych obszarach. Nadzieją może być nowy PROW na lata 2014-2020. Daje on bowiem możliwość finansowania projektów naukowych w obszarze rolnictwa, a tym samym zwiększenia udziału nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji rolnej w naszym kraju.