Znaczenie prawidłowego nawożenia azotem dla plonowania roślin

| Produkcja i surowce |

Trudno przecenić znaczenie azotu w procesach wzrostu i rozwoju roślin. Dodatnio wpływa on nie tylko na wielkość plonów, ale przede wszystkim na ich jakość, poprawiając szereg parametrów zboża. Ważne jednak, aby podczas nawożenia stosować dawki azotu dopasowane tak do wymagań rośliny, jak i parametrów samej gleby.

Życiodajny azot

Żaden inny składnik pokarmowy nie wpływa w takim stopniu na jakość i wielkość plonów jak azot. Jest on niezbędny roślinom do prawidłowego rozwoju i wykształcania nasion. Z punktu widzenia producentów rolnych ważny jest nie tyle sam azot, ile konkretna substancja, z której jest pozyskiwany przez rośliny. Najlepszym źródłem łatwo przyswajalnego azotu są mineralne nawozy azotowe. Aby zapewnić roślinie optymalne warunki wzrostu należy jednak odpowiednio zaplanować dawki i terminy nawożenia.

Jak rozplanować nawożenie?

Dobór dawek azotu uzależniony jest od wielu czynników: warunków atmosferycznych, temperatury, zapotrzebowania konkretnych roślin, parametrów gleby. W okresie wzmożonych opadów azot będzie częściej wypłukiwany z wodami gruntowymi, a więc jego dawki należy precyzyjnie rozłożyć w czasie. Ilość nawozu dostosowywać należy nie tylko do potrzeb samej rośliny, ale także do spodziewanego plonu. Im większy plon chcemy uzyskać, tym, przynajmniej teoretycznie, większa powinna być dawka nawozu.

pH gleby a jakość plonu

Na pobór składników pokarmowych przez roślinę bezpośredni wpływ ma odczyn gleby. Źle dobrana pod kątem odczynu dawka nawozu powoduje zakwaszenie. Wielu producentów rolnych nieświadomych tego zjawiska stosuje nawozy kwaśne na uprzednio kwaśnych glebach, nie modyfikując ich odczynu. W rezultacie, mimo iż dostarczają roślinie odpowiednie dawki azotu, niskie pH uniemożliwia jej właściwy pobór składników pokarmowych, a więc i prawidłowy rozwój. Należy więc każdorazowo brać pod uwagę odczyn gleby. Na glebach o odczynie kwaśnym stosować należy nawozy fizjologicznie obojętne (na przykład mocznik) lub zasadowe. Tam, gdzie pH gleby jest wyższe, możemy pozwolić sobie na użycie, na przykład, siarczanu amonu.

Dobierz właściwe dawki

Często popełnianym przy nawożeniu błędem jest stosowanie zbyt dużych porcji nawozu. Należy pamiętać, że niedopasowane dawki azotu nie są przez roślinę właściwie absorbowane. Pierwiastek jest wymywany z wodami gruntowymi i powodować może szkody dla środowiska.

Dlatego też, równie niebezpieczne jest nierównomierne nawożenie. Może ono doprowadzić do sytuacji, w której część roślin otrzyma podwójną ilość nawozu (trudną do zaabsorbowania przez roślinę), część zaś pozostanie nienawożona. Ważne jest również, by dawek azotu nie stosować jednorazowo, a rozłożyć nawożenie w czasie. Rośliny nigdy nie wykorzystują jednorazowej porcji nawozu w całości, a pozostały w glebie azot jest dość szybko wymywany wraz z opadami.