Zmieniamy polskie rolnictwo

| Rynek polski |

Tegoroczna edycja Konferencji „Nauka-Biznes-Rolnictwo” była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy producentami rolnymi, naukowcami, oraz przedstawicielami świata biznesu. W trakcie prezentacji, jak i debat panelowych uczestnicy sympozjum mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie produkcji rolnej oraz zaprezentować aktualne potrzeby i wyzwania, przed jakimi stoi polskie rolnictwo.

Stwarzamy przestrzeń dialogu

Do udziału w tegorocznej edycji Konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki z dziedziny rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, agencji rządowych, przedsiębiorców rolnych i ich kooperantów. Na sympozjum nie mogło zabraknąć również liderów chemii rolnej ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, tworzących Komitet Naukowy Centrum Kompetencji „PUŁAWY”.

Program Konferencji został skonstruowany w ten sposób, aby umożliwić nie tylko prezentację kluczowych zagadnień, ale również swobodną wymianę opinii pomiędzy uczestnikami spotkania. Trzy panele dyskusyjne dotyczyły kwestii systemu zaleceń nawozowych, praktyki rolniczej, oraz zastosowań rolnictwa precyzyjnego, jak również aktualnych tendencji rozwoju w technikach nawożenia. Każdy panel to nie tylko prezentacja określonego zagadnienia, ale również szansa na dyskusję pomiędzy wszystkimi uczestnikami, a następnie okazja do swobodnej wymiany opinii w kuluarach Konferencji.

Czas na podsumowanie zmian

W czasie sympozjum przedstawiciele Centrum Kompetencji „PUŁAWY” zapowiedzieli publikację raportu „Polskie rolnictwo 1989-2014”, planowaną na czerwiec 2014 r. Opracowywany obecnie raport zawierał będzie informacje i analizy nt. przemian, jakie nastąpiły w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich 25 lat. Istotnym jego uzupełnieniem będą rekomendacje i prognozy dotyczące przewidywanych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz prezentacja dobrych praktyk budowania relacji pomiędzy światem nauki a producentami rolniczymi.