Zmiany klimatyczne zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego

| Produkcja i surowce |

W 2050 r. szacowana liczba mieszkańców naszej planety, która wynosi teraz 7 miliardów, może sięgnąć 10 miliardów osób. Eksperci podkreślają, że napotkamy wówczas na niedobory wody słodkiej. Dodatkowym niebezpieczeństwem będzie nadmierna konsumpcja oraz zmiany klimatyczne, które mogą negatywnie wpłynąć na globalną produkcję rolną. Stąd też władze poszczególnych państw muszą z coraz większą uwagą przyglądać się kwestii bezpieczeństwa żywnościowego.

Rosnące zapotrzebowanie na jedzenie

Do 2050 r. do wykarmienia globalnej populacji potrzebne będzie około 60% więcej żywności w stosunku do sytuacji obecnej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że rolnictwo zużywa obecnie najwięcej wody słodkiej w procesach produkcyjnych, w stosunku do pozostałych gałęzi gospodarki. Stąd konieczność takiego zoptymalizowania produkcji żywności, aby mieć pewność, że zapasy wody będą właściwie gospodarowane z uwzględnieniem troski o wystarczającą jej ilość w kolejnych dekadach XXI wieku.

Troska w skali globalnej

Obecnie troska o zapewnienie bezpiecznego i wysokokalorycznego pożywienia staje się jednym z kluczowych globalnych problemów. Niedobór wody dotyka już ponad 40% ludzkości. W dużej mierze dlatego, że zbyt duże jej ilości są niewłaściwie wykorzystywane w produkcji żywności. Kolejną kwestią, z jaką należy się zmierzyć jest m.in. wysokie zanieczyszczenie wody w regionach, gdzie produkcja żywności stanowi jedną z kluczowych gałęzi lokalnych gospodarek.

Przyszłość dla rolnictwa

Rolnictwo musi podążać drogą zrównoważonego rozwoju, odchodząc od modelu wysokiej efektywności, która wpływa na degradację środowiska naturalnego.

Food and Agriculture Organization (FAO) wezwało rządy państw świata do wspierania inwestycji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Chodzi o stworzenie mechanizmów, ułatwiających kontrolę produkcji żywności, aby odbywała się ona przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju, co wpłynie na wzrost poziomu światowego bezpieczeństwa żywnościowego.