Zmiany bezpieczeństwa żywnościowego na świecie

| Rynki zagraniczne |

W poprzedniej notce skupiliśmy się na bezpieczeństwie żywnościowym w kontekście naszego kraju. Tym razem chciałbym przyjrzeć się wynikom odnoszącym się do innych obszarów na naszej planecie.


Kto w górę, kto w dół?

Pierwsze miejsce w Indeksie zajmują niezmiennie Stany Zjednoczone, z wynikiem 89,3 pkt. Drugie – Austria 85,5 pkt, a trzecie ex aequo Holandia i Norwegia. Najniżej oceniane kraje to Demokratyczna Republika Konga (24,8 pkt.), Czad (25,5 pkt.) oraz Madagaskar (27,2 pkt.). Warto zwrócić uwagę na największe spadki oraz wzrosty Indeksu w porównaniu do 2013 r. Spadkowicze to Myanmar (-4,1 pkt.), Madagaskar (-3,1 pkt.) oraz Rumunia (-3,0 pkt.), natomiast największy wzrost punktacji otrzymały: Uganda (5,8 pkt.), Togo (5,2 pkt.) oraz Serbia (5,0 pkt.)

W krajach rozwijających się główne elementy wymagające poprawy to niewystarczająco rozwinięta infrastruktura, ryzyko polityczne a także inflacja obejmująca ceny żywności. Kraje rozwinięte borykają się przede wszystkim z problemem adaptacji do efektów urbanizacji oraz z plagą naszych czasów – z otyłością.

Otyłość problemem politycznym

Zestawienie tegoroczne objęło nowy czynnik pomiaru: otyłość. Pod uwagę bierze się procent populacji powyżej 20. roku życia, która jest otyła. Otyłość określa się poprzez BMI, czyli Body Mass Indeks – jest to poziom masy ciała na osobę zależnie od wieku, wynoszący powyżej 30.

Na podstawie tego wskaźnika, można wyciągnąć interesujące wnioski zarówno jeśli chodzi o kraje rozwinięte, jak i rozwijające się. W państwach takich jak Syria, Jordania, Meksyk (kraje rozwijające się) prawie 30% ludności jest otyła. Interesujące jest to, że poziom ten można porównać do tego, jaki obserwujemy aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Porównując, w Polsce na otyłość cierpi 23,2% społeczeństwa.

Prognozy i wyzwania na przyszłość

Jak wynika z raportu, poważną przeszkodą w dostępie do żywności na świecie będą stanowić jej ceny. Statystyki są nieubłagane: wśród krajów rozwijających się, ludność przeznacza na jedzenie aż od 50% aż do 75% swoich dochodów! Konsekwencje tego stanu rzeczy są zatrważające: 1 na 8 osób na świecie kładzie się spać głodna, podczas gdy co roku marnuje się 1,3 mld ton jedzenia. Innym wyzwaniem jest rosnący niedobór wody i gruntów rolnych.

Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie to jedno z najważniejszych globalnych wyzwań, szczególnie w kontekście wzrostu liczby ludności. Co roku na naszej planecie przybywa ok. 75 mln osób. Natomiast szacowana liczba ludności w 2050 roku może osiągnąć nawet ponad 9 miliardów.