Zbiory owoców i warzyw w Polsce – wstępne prognozy

| Rynek polski |

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne, szacunkowe dane głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 roku. Prognozy są optymistyczne. Niemal we wszystkich zakresach odnotujemy w tym roku wzrost produkcji – największą w przypadku owoców.

Warzywa stabilnie

Według najnowszych prognoz tegoroczne zbiory warzyw gruntowych GUS szacuje na blisko 4,22 mln ton, co stanowi wynik zdecydowanie lepszy w stosunku do ubiegłorocznej produkcji o 5,4%. Niestety jest prognoza o ponad 7% niższa od wielkości zbiorów w latach 2006-2010, które kształtowały się na poziomie 4,57 mln ton.

Po raz kolejny możemy liczyć na większe zbiory kapusty – 1057 tys. ton (to o 8,4% więcej niż w 2013 roku), największy jednak skok dotyczy kalafiorów – o 16,5% do wielkości 245 tys. ton. Nieznaczne spadki notujemy wśród ogórków (o 0,7%) oraz pomidorów (o 3,1% mniej).

Rekordowe owoce

W tym roku mamy powody do zadowolenia – zbiory owoców z drzew, szacowane są na rekordowo wysokie. Możemy się spodziewać ponad 3,6 mln ton – to jest o 2,3% więcej, od i tak bardzo dobrego wyniku z roku 2013. Zbiory te mają być również większe od średniej z lat 2006-2010 aż o 43%! Jest to naprawdę imponujący wynik.

Na pierwszym miejscu królują jabłka, których zbiory szacuje się na 3,17 mln ton, czyli o 2,8% więcej wobec 2013 roku i aż 48,5% więcej niż przeciętna z lat 2006-2010.