Zbadamy wpływ nawożenia upraw na zmiany klimatu

| Perspektywy i inwestycje |

Grupa Azoty PUŁAWY wspólnie z trzema instytutami naukowymi, rozpoczyna nowy projekt, którego celem będzie zbadanie wpływu nawożenia upraw w Polsce na zmiany klimatu. Konsorcjum, którego koordynatorem jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB otrzymało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt nosi nazwę „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050”, a jego tematem przewodnim będzie tzw. ślad węglowy nawozów, czyli całkowita emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, wytwarzana przy produkcji nawozów oraz ich stosowaniu na polu.

Zrównoważone stosowanie nawozów

W trakcie trzyletnich badań, w naszej Spółce analizowane będą emisje na etapie produkcji nawozów, ale także w procesie nawożenia upraw przez rolników. W obliczu zmian klimatycznych, niezwykle istotne jest sprawdzenie, jak nawożenie wpływa na emisję gazów cieplarnianych. Dlatego podjęliśmy decyzję, że badania odbędą się na reprezentatywnej grupie gospodarstw rolnych.

Prof. Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa i koordynator projektu, podkreślił, że „projekt ten ma pomóc we wdrożeniu nowoczesnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych i tym samym promować zrównoważone stosowanie nawozów”.

Emisja gazów cieplarnianych przy produkcji przemysłowej

Grupa Azoty PUŁAWY od wielu lat wyznacza standardy w zakresie ochrony środowiska w przemyśle chemicznym. Inwestycje proekologiczne przynoszą wymierne korzyści dla otoczenia: dzięki nim Zakłady w Puławach zredukowały znacznie emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, przy jedoczesnym wzroście produkcji. Teraz przyszedł czas na zbadanie „z zewnątrz” wpływu naszych produktów na emisje. W praktyce przeanalizujemy skutki stosowania nie tylko wytwarzanych w Grupie Azoty PUŁAWY nawozów, ale także głównych półproduktów, czyli amoniaku i kwasu azotowego.

W ramach projektu powstanie również specjalna platforma internetowa dedykowana wyżej wspomnianych zagadnieniom. Otrzymane wyniki i raporty z badań, pozwolą Grupie Azoty PUŁAWY zmodyfikować i poprawić parametry nawozów, tak aby były bardziej efektywne w uzyskiwaniu wysokich plonów przy jednoczesnej trosce o klimat.