Zarząd Grupy Azoty PUŁAWY zarekomendował dywidendę

| Nasze zakłady |

7 kwietnia Zarząd Grupy Azoty PUŁAWY podjął decyzję o zarekomendowaniu Radzie Nadzorczej wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 134,38 mln zł za rok 2014.

Wyniki finansowe a dywidenda

W roku finansowym 2014 Grupa Azoty PUŁAWY odnotowała 225 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 305 mln zł w roku 2013. Przychody wyniosły 3,65 mld zł w porównaniu do 3,8 mld zł w roku poprzednim, a EBIDTA 394 mln zł wobec 478 mln zł rok wcześniej. Na tej podstawie, Zarząd naszej Spółki zarekomendował przeznaczenie 134,38 mln zł z zysku na wypłatę dywidendy akcjonariuszom – 7,03 zł na jedną akcję.

Decyzja na ZWZ

Rekomendacja została przekazana do Rady Nadzorczej, natomiast ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie naszej Spółki.

Dywidenda w poprzednim roku

W ubiegłym roku Zarząd Grupy Azoty PUŁAWY rekomendował wypłacenie dywidendy w wysokości 163,43 mln zł, czyli 8,55 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednak decyzję o jej zwiększeniu. W rezultacie za rok finansowy 2012/2013 (od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku) akcjonariusze otrzymali 10,38 zł za każdą akcję, łącznie – 198,4 mln zł.