Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w indeksie WIGdiv

| Perspektywy i inwestycje, Rynek polski |

WIGdiv to elitarny indeks 30 spółek dywidendowych publikowany przez warszawską giełdę. Po tegorocznej rewizji indeksu władze GPW poinformowały, że w tym gronie znalazły się też nasze Zakłady. Zajmujemy 14. miejsce.

Dodatkowo należy podkreślić, że jesteśmy w nim obecnie jako jedyna firma z branży chemicznej. Jednocześnie naszym Zakładom udało się wyprzedzić takie spółki jak: Budimex (16. miejsce), Agora (20. miejsce), czy Śnieżka (24. miejsce).

WAŻNY SYGNAŁ DLA AKCJONARIUSZY

WIGdiv obejmuje spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzy razy wypłaciły dywidendę swoim akcjonariuszom i jednocześnie charakteryzowały się najwyższą wartością dywidendy w stosunku do ceny akcji.

Dzięki decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie stworzenia takiego indeksu, WiGdiv może stać się ważnym narzędziem dla inwestorów. Jednocześnie w ocenie analityków rynkowych spółki „dywidendowe” są stabilniejsze. To sprawia, że mogą stanowią obiekt zainteresowania m.in. funduszy inwestycyjnych.

POLITYKA PODZIAŁU ZYSKU

Przez sześć lat do 2010 r. akcje wymienionych w indeksie 30 spółek podrożały średnio o 96 proc. Całkowita stopa zwrotu, czyli uwzględniająca wypłacone przez nie dywidendy, wyniosła ponad 124 proc.

Nasze Zakłady od początku swojej obecności na giełdzie (rok obrotowy 2005/2006) systematycznie wypracowywały zysk netto i dzieliły się nim z akcjonariuszami. Tym samym od lat stosujemy zasadę zrównoważonej polityki podziału zysku. Staramy się dbać jednocześnie zarówno o interes akcjonariuszy, potrzeby kapitałowe Spółki i pracowników, którzy na ten zysk zapracowali.

GRUPA AZOTY NA WIG20?

Inną dobrą informacją jest ta, że w związku z połączeniem Zakładów Azotowych w Puławach i Zakładów Azotowych w Tarnowie, skonsolidowana grupa chemiczna będzie miała szansę na wejście do indeksu WiG20. Jak uważają specjaliści to w zdecydowany sposób powinno zwiększyć zainteresowanie inwestorów giełdowych i bezpośrednio przełożyć się na wycenę całej Grupy.