Na Zachodzie bez zmian?

| Rynek polski |

Choć województwo zachodniopomorskie zajmuje piąte miejsce pod względem powierzchni, to jest ono niekwestionowanym liderem w kilku kategoriach związanych z rolnictwem.

Postpegeerowska spuścizna

Po II wojnie światowej zachodnie województwa opleciono siecią PGR-ów. W okresie transformacji ustrojowej cały dotychczasowy system zarządzania rolnictwem poddano gruntownej zmianie. Producenci rolni w nowej sytuacji wolnego rynku musieli zmierzyć się z problemami, które negatywnie wpływały na sytuację finansową ich gospodarstw. Przestarzałe metody upraw, zacofanie technologiczne oraz niska efektywność produkcji powodowały, że producenci rolni mieli kłopot z generowaniem zysków na właściwym – zapewniającym rentowność – poziomie. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej rolnicy z Pomorza Zachodniego zaczęli aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju programach unijnych skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

Zachodniopomorskie „naj”

Cechą charakterystyczną tego województwa są indywidualne gospodarstwa wielkopowierzchniowe. Znacznie odbiegają one od normy krajowej (ok. 10 ha), gdyż liczą średnio 30 ha. Ponadto jest tu największy w Polsce odsetek gospodarstw o pow. 50 ha i wynosi 6,5%. Również średnia powierzchnia pod zasiewy (25 ha) jest ponad trzykrotnie wyższa od krajowych standardów (7,2 ha). Chcąc wykorzystać jak najlepiej posiadany areał ziemi uprawnej, zachodniopomorscy rolnicy inwestują nie tylko w parki maszynowe, ale także w nawozy mineralne. Dzięki temu znajdują się oni w krajowej czołówce wykorzystywania preparatów NPK. Aplikują je w ilości od 184,7 kg do 134,3 kg na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze.

Rynkowe myślenie

Obserwując panujące trendy w odżywianiu i wychodząc im na przeciw, rolnicy z Zachodniopomorskiego są niezwykle aktywni w obszarze produkcji żywności ekologicznej. Sprzyjające warunki (m.in. brak większych skupisk przemysłowych) oraz popyt na tego typu dobra sprawił, że jest tu największy w całym kraju odsetek gospodarstw ekologicznych i wynosi on 4,7%. Ponadto zrzeszanie się producentów rolnych w grupach producenckich (aktualnie jest ich ok. 70) ułatwia im konkurowanie na rynkach europejskich. Na Pomorzu Zachodnim ponad 30% gospodarstw produkuje wyłącznie na sprzedaż!