Wzrost znaczenia nawozów

| Produkty |

Liczba ludności na świecie rośnie, zatem nieustannie poszukuje się efektywniejszych metod upraw. Stąd też jednym z kluczowych obszarów zainteresowania naukowców i ekspertów z całego świata, pozostają badania nad skutecznymi technikami nawożenia.

Dlaczego o rolnictwo należy dbać?

To od rozwoju tego sektora gospodarki zależy bezpośrednio bezpieczeństwo żywnościowe, mające wpływ na dostępność pożywienia w skali globalnej. Aby je zapewnić, potrzebny jest nieustanny rozwój potencjału przemysłu nawozowego. Owszem, na krótszą metę można importować preparaty z innych kierunków. Jednak w okresie zawirowań np. na rynkach surowców energetycznych, ceny nawozów kupowanych za granicą mogą drastycznie wzrastać, przez to stają się one trudniej dostępne dla odbiorców końcowych, co w efekcie skutkuje niższymi plonami, mniejszymi zbiorami i droższą żywnością.

Nowe rozwiązania nawozowe

W dzisiejszym rolnictwie najważniejsza jest elastyczność, ułatwiająca dopasowywanie prowadzonej działalności nie tylko do zmieniających się warunków rynkowych, ale także otwartość się na coraz nowsze metody agrotechniczne. Przykładem może być np. RSM®, produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY. Dzięki swojej płynnej formule, można go łatwiej aplikować oraz, co najważniejsze, dodawać do niego pierwiastki, których brakuje w określonych rodzajach gleb.

Dzięki prowadzonym przez puławskie zakłady badaniom, na bazie RSM® wyprodukowaliśmy RSMS®, zawierający siarkę, niezbędną w procesie budowania białek. Aktualnie, we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, realizujemy prace badawcze nad możliwością wprowadzeni do produkcji roztworu saletrzano-mocznikowego, łączonego z innymi mikroelementami.

Ponadto, do nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa można zaliczyć m.in. tzw. rolnictwo precyzyjne, wykorzystujące dostępne technologie tj. mapowanie gleb w oparciu o GPS, czy aplikacje zarządzające nawożeniem i nawadnianiem. To wszystko służy podniesieniu efektywności upraw rolnych i pokazuje, że ów sektor gospodarki powinien, wbrew powszechnej opinii, kojarzyć się z nowoczesnym biznesem przynoszącym zyski.

Dzisiaj gaz, jutro pszenica?

Dynamiczne przemiany w rolnictwie stanowią o jego sile i globalnym znaczeniu. Mając na uwadze stały wzrost liczby ludności na świecie, należy dbać o to, aby zarówno produkcja rolna, jak i branża nawozowa ściśle ze sobą współpracowały. Kto wie, czy w przyszłości to nie pszenica będzie towarem strategicznym, tak jak dziś jest nim gaz ziemny?