Wzrost bezpieczeństwa żywnościowego Polski

| Rynek polski |

Polska jest jednym z czterech państw europejskich, w których indeks bezpieczeństwa żywnościowego wzrósł od 2014 r. Warto przeanalizować, co sprawiło, że pozycja naszego kraju w tym zestawieniu z roku na rok jest coraz lepsza. Należy oczywiście wspomnieć o udziale branży nawozowo-chemicznej w tym procesie.

Global Food Security Index: Mocna pozycja Polski

Według Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index), Polska jest na 28. miejscu spośród 109 sklasyfikowanych państw. Nasz kraj plasuje się na wysokich pozycjach w następujących kategoriach: „standardy żywnościowe” oraz „dostęp do finansowania rolników”. Jest to efekt działań władz, podejmujących inicjatywy legislacyjne w tym zakresie. Istotne jest również zaangażowanie środowiska naukowego, ekspertów, instytucji badawczych, przedstawicieli biznesu i samych rolników oraz dystrybutorów produktów rolno-spożywczych.

Działalność Grupy Azoty PUŁAWY

Grupa Azoty PUŁAWY stara się być jednym z najważniejszych uczestników debaty na temat bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Dodatkowo podejmujemy szereg inicjatyw, których celem jest wzmocnienie pozycji Polski w zakresie międzynarodowej produkcji rolnej i dystrybucji żywności. Szkolimy producentów oraz doradców rolnych, promując zasady zrównoważonego rolnictwa. Jedną z tego rodzaju inicjatyw są studia po-dyplomowe, które organizujemy razem ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Kompetencji PUŁAWY, które powstało w oparciu o potencjał Grupy Azoty PUŁAWY, stara się mówić o bezpieczeństwie żyw-nościowym oraz skupiać środowisko ekspertów i osób zainteresowanych tą tematyką.

Rozwój i efekt synergii

Oprócz zaangażowania władz, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i samorządowym, potrzebna jest sku-teczna wymiana informacji i wiedzy pomiędzy producentami rolnymi, przedstawicielami świata nauki oraz przedsiębiorstwami przemysłowymi, działającymi na rzecz rolnictwa. Synergia będąca wynikiem współpracy wszystkich zainteresowanych środowisk, przynosi efekty, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Poprawa pozycji Polski w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego to nasze wspólne wyzwanie, dlatego też należy podejmować dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju.