Wyzwania dla Kenii

| Rynki zagraniczne |

Kenia jest znana przede wszystkim z eksportu kawy czy herbaty, a ich sprzedaż przynosi stosunkowo wysokie dochody tamtejszej gospodarce. Jednak obecnie najbardziej palącym problemem jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez stabilizację upraw zbóż w tym kraju.

Usuwanie nierówności

Jednym z głównych problemów rolnictwa jest nierównomierny dostęp do nawozów sztucznych oraz poziom nawodnienia gleb. Główne uprawy, trafiające głównie na eksport, rozwijane są na atrakcyjnie klimatycznie i glebowo wyżynnych obszarach kraju. Jednak większość pustynnych i na wpół jałowych terytoriów nie posiada m.in. wystarczających połączeń komunikacyjnych, które umożliwiłyby sprawny transport, a w efekcie sprzedaż produktów rolnych. Konsekwencją jest to, iż około połowa ludności tego kraju żyje poniżej granicy ubóstwa.

Rządowe wsparcie

W tym roku władze Kenii planują sprowadzić 100 tys. t subsydiowanych nawozów. Obniżając cenę ich sprzedaży z 29 do 28,8 USD za opakowanie 50 kg. Chcą zachęcić głównie małe gospodarstwa rolne do intensyfikacji nawożenia gleb. Jednak i tak importowane preparaty są stosunkowo drogie, a pora deszczowa, sprzyjająca uprawom się zbliża się nieuchronnie. Stąd kampanie informacyjne, zachęcające rolników do zakupu nawozów, aby zdążyli na czas z pracami rolnymi.

Alternatywne rozwiązanie

Koncepcją zastępczą dla sztucznych preparatów jest wykorzystywanie odpadów i resztek pochodzących z produkcji rolnej i przetwarzanie ich na naturalny nawóz. Jednak te, najbardziej obfitujące w minerały, są pochodzenia zwierzęcego. A tu pojawia się problem zbyt małej ilości bydła hodowlanego w poszczególnych gospodarstwach, co w konsekwencji nie daje wystarczającej ilości odpadów, potrzebnych do naturalnego nawożenia upraw.