Wysoka jakość i niska cena, czyli co wyróżnia polską żywność

| Rynek polski |

Polska żywność cieszy się rosnącą popularnością na całym świecie. Na miano czołowego eksportera dóbr branży rolno-spożywczej Polska pracowała przez wiele lat. Jak wynika z raportu „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”, który opublikowało Centrum Kompetencji PUŁAWY, nasz kraj może stać się europejskim centrum produkcji i przetwórstwa żywności.

Rola nawozów w produkcji żywności

Niewątpliwie istotną rolę w tym procesie odgrywa przemysł nawozowo-chemiczny. „Chodzi o dostosowanie produkowanych przez Grupę Azoty nawozów do potrzeb rolników, z uwzględnieniem rygorystycznych przepisów unijnych w kwestii ochrony środowiska” – podkreśla współautor raportu, prof. Janusz Igras, dyrektor naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. To właśnie za pomocą nowych metod syntezy, wytwarzane są obecnie nowoczesne nawozy mineralne. Co więcej, Instytut Nowych Syntez Chemicznych dostarcza rolnictwu technologii, które wiążą się z nawożeniem. „Z jednej strony zapewniamy nawozy w takiej formule, która optymalnie oddziałuje na ilość i jakość plonów, z drugiej zaś – technologie, które są połączone z systemami doradztwa” – wyjaśnia prof. Janusz Igras. Nawozy powinny być więc stosowane w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystać zawarte w nich składniki mineralne.

Stawiać na jakość, nie na cenę

Obecnie stawiamy sobie za cel zrównoważone podejście do nawożenia. Propagujemy stosowanie nawozów, których głównym zadaniem jest stopniowe uwalnianie składników pokarmowych, w sposób dostosowany do tempa ich pobierania przez rośliny. Daje to o wiele lepsze efekty produkcyjne, a przede wszystkim jest korzystniejsze dla środowiska. Chodzi bowiem o to, aby jak najmniej rozpraszać składniki mineralne.

Warto zaznaczyć, że w kwestii nawożenia, Polska ściśle trzyma się zaleceń Komisji Europejskiej, która wydała tzw. Dyrektywę Azotanową, a nad Dyrektywą Fosforanową ciągle trwają dyskusje.

Czyste środowisko naturalne

Przewaga konkurencyjna Polski tkwi w bardzo czystym środowisku. Większość polskich rolników stosuje nawozy mineralne w sposób świadomy, dopasowując odpowiednie dawki preparatów do potrzeb upraw. Dla porównania, w Europie Zachodniej zużywa się około 200 kg nawozów NPK na hektar, a w Polsce – około 130 kg!

Wysoka jakość płodów rolnych w połączeniu z ich optymalną ceną pozwalają budować markę naszego kraju jako czołowego producenta żywności. Szacuje się, że w tym roku wartość eksportu naszych produktów branży rolno-spożywczej wyniesie 25 mld euro. Warto zatem budować trwałe przewagi konkurencyjne, wykorzystując takie elementy jak wysoka jakość, czyste środowisko oraz zrównoważone podejście do upraw.