Wyróżnienia dla Grupy Azoty

| Rynek polski |

20 listopada w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, odbył się XII Kongres Eksporterów Polskich pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, wicemarszałka Sejmu RP – Eugeniusza Grzeszczaka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi – Marka Sawickiego oraz marszałków województw. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia i nagrody w konkursie „Wybitny Eksporter Roku 2014”.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich w dowód uznania uhonorowało Grupę Azoty listem gratulacyjnym i medalem „Wybitny Eksporter Roku 2014”.

Tytuł ten przyznawany jest corocznie firmom wyróżniającym się na arenie krajowej i zagranicznej, promującym polskie produkty poza granicami kraju. Medal „Wybitny Eksporter Roku 20114” ma za zadanie promować te rodzime koncerny i przedsiębiorstwa, które prężnie i aktywnie działają w skali globalnej na rzecz eksportu polskich wyrobów.

Grupa Azoty w gronie firm docenionych za osiągnięcia gospodarcze

27 października w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie laureatów oraz ceremonia wręczenia nagród: „Marka Polskiej Gospodarki”, „Orły Eksportu”; „Dobra Firma 2014” oraz „Firma Innowacyjna” z listy 2000 „Rzeczpospolitej”. Wyróżnienia, przyznawane wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki oraz dziennik „Rzeczpospolita”, a otrzymują je liderzy polskiego eksportu, oraz najbardziej innowacyjne i rozwijające się polskie firmy.

W uroczystości wzięli udział wicepremier i minister gospodarki – Janusz Piechociński oraz podsekretarz stanu w ministerstwo gospodarki – Ilona Antoniszyn-Klik. Grupa Azoty została wyróżniona tytułem „Dobra Firma 2014”. Tytułem tym nagrodzono przedsiębiorstwa z Listy 2000 Polskich Firm „Rzeczpospolitej”.
Nagrodę „Marka Polskiej Gospodarki” otrzymały przedsiębiorstwa odnoszące największe sukcesy w polskim eksporcie oraz promujące polskie produkty i polskich przedsiębiorców za granicą.

Z kolei tytuł „Orzeł Eksportu” to wyróżnienie przyznawane przez Ministerstwo Gospodarki, wspólnie z dziennikiem „Rzeczpospolita” dla firm, które mogą pochwalić się w ostatnim czasie najbardziej dynamicznym rozwojem sprzedaży zagranicznej.