Wyniki finansowe Grupy Azoty pierwszego półrocza 2014 roku

| Rynek polski |

14 sierpnia 2014 roku podczas konferencji prasowej w warszawskim Hotelu Intercontinental zostały przedstawione wyniki finansowe całej Grupy Azoty, jak również poszczególnych, wchodzących w skład Grupy, spółek.

Mamy powody do zadowolenia

Jak stwierdził prezes Paweł Jarczewski: „pomimo obniżek cen w segmencie nawozowym udało nam się osiągnąć wyniki finansowe lepsze od oczekiwań rynkowych (…); przyjęta przez nas strategia działania przynosi konkretne korzyści, podobnie jak działania konsolidacyjne i wdrażany program inwestycyjny (…); to wszystko powoduje, że pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego dajemy sobie radę lepiej niż nasi konkurenci”.

Grupa Azoty zakończyła pierwsze półrocze 2014 roku z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Z działalności operacyjnej uzyskaliśmy wynik na poziomie (wskaźnik EBIT) w wys. 285 mln zł oraz wypracowaliśmy zysk netto w wysokości blisko 235 mln zł przy przychodach ze sprzedaży przekraczających nieznacznie poziom 5 mld zł. Porównując analizowany okres względem ubiegłego roku, wyniki okazały się niższe ze względu na ubiegłoroczne jednorazowe ujęcie rozliczenia transakcji nabycia Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A., jednak wyższe od początkowo zakładanych oczekiwań analityków

Niższe ceny surowców a ceny produkcji

W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa Azoty wykorzystała potencjał, związany z liberalizacją rynku gazu ziemnego w kraju. Niższe notowania cen surowców na światowych rynkach i duża krajowa podaż surowca przyczyniły się do spadku o 7-9 procent cen kupowanego na giełdzie towarowej gazu ziemnego oraz 12-13 procent spadku cen węgla kamiennego. Umożliwiło to realizację marży EBITDA na poziomie 13 procent w segmencie nawozowym. Sytuacja związana z zakupami surowców pozwoliła na zwiększenie sprzedaży oraz umożliwiła wejście Spółce na nowe rynki zbytu. Udało się również zredukować koszty, dzięki niższym cenom gazu ziemnego i węgla kamiennego oraz osiągniętej synergii w ramach całej Grupy Kapitałowej.

Strategia do 2020 roku

W trakcie konferencji w Warszawie zarząd Grupy Azoty przedstawił Strategię Rozwoju do 2020 roku. Obszary działalności Spółki zostały podzielone na trzy główne filary tematyczne: (1) rozwój organiczny, (2) zwiększanie efektywności działań Grupy wynikającej z Programu Doskonałości Operacyjnej oraz (3) Fuzje i Przejęcia w wymiarze globalnym. Do głównych celów strategii należą: wzrost ROCE ≥ 14%; 300 mln PLN oszczędności rocznie z programu Azoty PRO; aktywność w obszarze M&A, polegająca na dążeniu do przejęcia konkretnych spółek, których działalność pod skrzydłami Grupy może przyczynić się do planowanego rozwoju firmy.

Ponadto Grupa Azoty planuje wygospodarować fundusze w wysokości 7 mld zł na nakłady inwestycyjne w rozwój organiczny, w ramach których zostały przewidziane środki na modernizację i budowę nowych instalacji, wydłużających łańcuch produktów chemicznych oraz instalacje produkujące nowoczesne formuły nawozowe.

Celem wszystkich tych zadań jest ugruntowanie pozycji Grupy Azoty w TOP3 wśród producentów nawozów. Właściwa realizacja założonych celów umożliwi osiągnięcie statusu koncernu chemicznego na rynku europejskim, jak i w skali globalnej.