Współpraca „PUŁAW” z UMCS

| CSR |
Cooperation of "PUŁAWY" and Marie Skłodowska-Curie University/fot. umcs.lublin.pl/wydarzenia

W dniu 21 czerwca 2013 roku doszło w Puławach do podpisania umowy o współpracy pomiędzy naszymi Zakładami a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ze strony UMCS uczynił to prof. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS. Grupę Azoty „PUŁAWY” reprezentował Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” oraz dr Zenon Pokojski – Członek Zarządu.

W uroczystości wzięli również udział: prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. Cezary Możeński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty „PUŁAWY”, a także Ryszard Bartczak – Dyrektor Pionu Personalnego Spółki.

Efektem podpisanego porozumienia jest zainaugurowanie studiów inżynierskich na kierunku „Chemia techniczna” w Puławach. Ponadto Spółka będzie we współpracy z UMCS prowadzić studia podyplomowe dla naszych pracowników, w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zespołu.

„PUŁAWY” zobowiązały się również do organizowania praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz atrakcyjnych staży wakacyjnych dla najlepszych z nich. Będziemy również służyć wsparciem i pomocą dla tych wszystkich, którzy będą chcieli realizować prace dyplomowe i doktorskie, dotyczące naszej bieżącej działalności.

Liczymy również na ścisłą współpracę pomiędzy naukowcami zatrudnionymi na UMCS a pracownikami „PUŁAW”, przy opracowywaniu nowych projektów, zarówno chemicznych, jak i skierowanych do branży nawozowej.