Współpraca przemysłu nawozowego i rolnictwa

| Produkcja i surowce |

Polska pozostaje jednym z największych wytwórców produktów rolnych w Unii Europejskiej, a tym samym liczącym się konsumentem nawozów. Pod względem powierzchni zajmujemy 9. miejsce, pod względem liczby ludności – 8. miejsce. Pod względem powierzchni gruntów ornych – Polska plasuje się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej.

Polska wieś współcześnie

Do tej pory w różnego rodzaju opracowaniach i analizach spoglądano na polską wieś według przestarzałych standardów, często bazując na stereotypowych wyobrażeniach na ten temat. Tymczasem w ostatnich latach jesteśmy świadkami istotnych i rewolucyjnych przemian na polskiej wsi. Wystarczy wspomnieć, iż obecnie już tylko 1/3 mieszkańców wsi utrzymuje się z produkcji rolnej. 60% mieszkańców wsi nie ma nic wspólnego z rolnictwem!

Cooperation of fertilizer industry and agriculture

Widoczne to jest szczególnie w analizie struktury gospodarstw rolnych na terenie naszego kraju. We wschodnich województwach dominują małe, monokulturowe gospodarstwa, podczas gdy na zachodzie i północy mamy do czynienia z nowoczesnymi przedsiębiorstwami rolnymi.

Innowacje na polskiej wsi

Dostrzegamy również wyraźne zmiany w sposobie percepcji specjalistycznej wiedzy przez mieszkańców wsi. Przez lata to media tradycyjnej stanowiły kluczowy element w kształceniu rolników i dostarczaniu im potrzebnej wiedzy. Obecnie ponad 80% gospodarstw rolnych ma stały dostęp do Internet. Odpowiedzią na to jest uruchomione przez „PUŁAWY” narzędzie e-commerce. Dzięki niemu konsumenci naszych produktów otrzymują fachową wiedzę i pomoc w zakresie właściwego nawożenia i optymalizacji procesu produkcji rolnej.

Rynek nawozów w Polsce i perspektywy jego rozwoju

W Polsce zużywa nawozów za kwotę ponad 10 mld złotych rocznie. Natomiast struktura wykorzystywania tych nawozów patrząc na 16 województw w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Na co warto zwrócić szczególną uwagę? W Małopolsce i na Podkarpaciu tych nawozów zużywa się trzykrotnie mniej niż np. w opolskim. Trzeba wziąć pod uwagę wielkość tych regionów, niemniej jednak widać wyraźnie, iż Wielkopolska i Kujawy są obszarami dużego zużycia nawozów, wobec dużo mniejszego zużycia nawozów na południu i wschodzie kraju. W Polsce zużywa się 127 kg nawozów na ha. Przewiduje się, że w roku 2020 będzie to 135 kg na ha. Jako Spółka zajmująca się produkcją nawozów, szacujemy, że konsumpcja nawozów w najbliższych latach będzie systematycznie wzrastać podobnie jak umiejętność ich wykorzystania. Jest to szczególnie ważne w kontekście prognoza specjalistów, iż w 2050 roku świat stanie przed wyzwaniem dostarczeniu żywności 9 mld ludzi!

Cooperation of fertilizer industry and agriculture

Na podstawie wykładu wygłoszonego przez dr Zenona Pokojskiego w trakcie XIX Kongresu IFMA w Warszawie – 26 lipca 2013 roku.