Współpraca Grupy Azoty i Synthos

| Nasze zakłady |

Zakłady Azotowe Chorzów, wchodzące w skład Grupy Azoty PUŁAWY, oraz spółka Synthos podpisały dwie umowy handlowe w zakresie oleochemii oraz chemii nawozowej. W ten sposób zainicjowaliśmy współpracę handlową, którą zamierzamy kontynuować w najbliższych latach.

Korzyści dla branży chemicznej

Pierwsza z umów obejmuje dostawy kwasu stearynowego, istotnego surowca do produkcji kauczuku syntetycznego z Zakładów Azotowych w Chorzowie do spółek, wchodzących w skład grupy kapitałowej Synthos. – „Zostały uzgodnione szczegółowe warunki dostaw do czeskich Kralup i oświęcimskich Dworów” – stwierdził Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY, Marian Rybak.

Dzięki zawartej umowie, chorzowski produkt z jedynej w Polsce instalacji do produkcji kwasu stearynowego, trafi do największego w Europie producenta kauczuków syntetycznych.

Wspólne korzyści biznesowe

Druga umowa dotyczy sprzedaży siarczanu magnezu siedmiowodnego w jakości nawozowej z nowo uruchomionej przez Synthos instalacji, do Zakładów Azotowych Chorzów.

W opinii Prezesa Zarządu Synthos Tomasza Kalwata, „współpraca handlowa Synthosu i Grupy Azoty PUŁAWY przyniesie wiele korzyści dla obu stron”. Komentując decyzję o zawarciu umów Tomasz Kalwat podkreślił, iż „Grupę Azoty wyróżniają doskonałe kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie dystrybucji produktów nawozowych”. Synthos chce skorzystać z tego potencjału, oferując ze swej strony produkt spełniający najwyższe wymagania jakościowe, czyli w tym przypadku siarczan magnezu siedmiowodnego.