Wsparcie dla rolnictwa w okolicach Irkucka

| Rynki zagraniczne |

Mimo trudnych warunków klimatycznych Syberii, rolnictwo w regionie Irkucka stale się rozwija. W 2014 roku zbiory w tym regionie wyniosły ponad 850 tysięcy ton. Przez trzy lata produkcja ziarna wzrosła o 38%!

Program substytucji importu

Według analityków, ilość importowanych przez Rosję towarów rolniczych w 2014 r. zmniejszyła się o blisko 10 mld dolarów. Zdaniem rosyjskich urzędników stwarza to dogodne warunki do rozwoju krajowej produkcji rolnej.

Łączna wartość inwestycji w rolnictwo obwodu irkuckiego do 2016 roku powinna wynieść ponad 10 mld rubli z budżetu krajowego, oprócz tego z budżetu regionalnego – ponad 3 mld rubli. Gubernator obwodu irkuckiego poinformował, że od 2015 roku w obwodzie zostało zaplanowane stworzenie sieci agrotechnoparków. Projekt zakłada budowę nowoczesnych spichlerzy, ferm trzody chlewnej, gospodarstw mlecznych, szklarni, ubojni, centrów transportowo-logistycznych itp. W 2015 roku, w celu zapewnienia ludności regionu żywności z własnej produkcji w przystępnej cenie, planowane jest utworzenie 80 nowych gospodarstw rolnych. Dla realizacji tych celów zostanie przeznaczone z budżetu miejscowego ponad 46 mln rubli.

Pomoc dla początkujących rolników

Ponadto, w 2012 roku został zainicjowany program wsparcia rolników, którzy wcześniej nie prowadzili działalności rolniczej. Ten program ma zapewnić dotacje w wysokości 1,5 mln rubli na tworzenie i rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych. W 2014 roku, na program przeznaczono 98 500 000 rubli, w tym 52 400 000 – z budżetu państwa, 46 100 000 – z budżetu obwodu. Obecnie w obwodzie irkuckim jest około trzech i pół tysiąca gospodarstw rolnych, zatrudniających ponad 10 tysięcy osób.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Federacji Rosyjskiej

Niemniej jednak Rosja jest samowystarczalna pod względem produkcji żywności tylko w 60 procentach. Jest uzależniona m.in. od importu mleka, mięsa, ryb, owoców i warzyw. Prawie 80 procent jabłek dostarczanych na rynek jest importowane. Jednocześnie, zdaniem ekspertów, całkowite wsparcie wsi przez państwo w Rosji jest sześć razy niższe niż w Stanach Zjednoczonych, 14 razy mniejsze niż w krajach UE i 10 razy – niż w sąsiednich Chinach.