Woda z odzysku

| Ochrona środowiska |

Znane są badania naukowców z Vermont, którzy opracowali technologię pozyskiwania związków wykorzystywanych do produkcji nawozów z ludzkiej uryny. Natomiast ich koledzy z University of Michigan zainicjowali projekt badawczy, którego celem jest ponowne wykorzystanie substancji, zawartych w odchodach zwierzęcych.

Czas na recycling

Wykorzystując procesy związane z fermentacją beztlenową, udało im się odzyskiwać wodę z resztek pokarmowych niestrawionych przez zwierzęta, która może służyć do ich ponownego pojenia. Mając na uwadze, że stanowi ona 90% zawartości odchodów, łatwo zauważyć, że wdrożenie tej metody na szeroką skalę może przynieść wymierne korzyści dla rolników.

Dostępność wody

O ile w Europie czy w Stanach Zjednoczonych nie ma znaczących problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę, to już np. wiele krajów Afryki czy Azji do dziś boryka się z brakiem dostępu do źródeł wody. Dlatego opracowanie metod pozwalających na wykorzystanie mechanizmu, testowanego przez badaczy z Michigan, w warunkach pojedynczych gospodarstw przyczyniłoby się do poprawy jakości pracy tych rolników. Obecnie producenci rolni z Afryki czy Azji zmagają się zarówno z niewystarczającą ilością wody, jak i problemem z jej dostępnością. System odzyskiwania wody ma być gotowy do komercjalizacji z końcem bieżącego roku.