Wielkopolskie rolnictwem stoi

| Rynek polski |

Wielkopolska nie bez powodu kojarzy się z rolnictwem. Wielowiekowa tradycja produkcji rolnej sprawia, że region ten wybija się pod wieloma względami w zakresie osiągnięć w obszarze hodowli i upraw.

Słabe gleby? To nie problem

Wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości powierzchni użytków rolnych w kraju – 1800,1 tys. ha. I choć ich 42% stanowią gleby V i VI klasy bonitacyjnej, to jednak nie stanowi to problemu, aby być wiodącym regionem pod kątem efektywności produkcji, wyposażenia czy kultury rolnej. W 2012 roku województwo zajęło pierwsze miejsce w kraju, w wielkości zbiorów – 4431,1 tys. t (15,5% w skali kraju). Biorąc pod uwagę zużycie nawozów, wielkopolskie zajmuje drugie miejsce – 161,9 kg/ha.

Nie tylko uprawa

Rolnicy z Wielkopolski są liderami w hodowli trzody chlewnej – 3,81 mln szt. (32,9% w skali kraju, 1. miejsce) oraz bydła – 860,6 tys. szt. (14,9% w skali kraju, 2. miejsce). Dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich postawiono tam na modernizację parków maszynowych. Poprzez poczynione inwestycje stopa odnowienia majątku trwałego jest na poziomie 4,6%. Daje to możliwość całościowej modernizacji gospodarstwa w perspektywie najbliższych 22 lat (średnia dla kraju – 30 lat).

Doświadczenia historyczne

Dzięki swojej zaradności, znanej głównie z samoorganizowania się podczas zaborów, Wielkopolanie także i dziś osiągają bardzo dobre wyniki jeżeli chodzi o efektywność produkcji rolnej. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosi jedynie ok. 13,5 ha. Pojedyncze przedsiębiorstwo rolne tej wielkości nie dysponuje zbyt dużym potencjałem, to jednak w współpracując z innymi może generować przychody i zyski na właściwym poziomie. To właśnie Wielkopolska charakteryzuje się największą w Polsce liczbą grup producenckich (479), umożliwiającym kooperację producentom w celu zwiększania konkurencyjności produkcji przy jednoczesnej trosce o jakość.