Wielki skok Państwa Środka

| Rynki zagraniczne |

Kiedy w 1980 r. Chiny przystępowały do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, był to kraj stosunkowo ubogi, zmagający się z problemem wyżywienia licznej rzeszy obywateli. W ciągu 35 lat diametralnie wzrosło znacznie chińskiego rolnictwa w gospodarce światowej.

Trzy dekady podążania naprzód

Dziś Chiny są stawiane za wzór kraju rozwijającego się, który wygrał walkę z głodem na progu nowego tysiąclecia, natomiast aktualnie jest drugą potęgą gospodarczą na świecie. Państwo Środka wytwarza 18% światowej produkcji zbóż, 29% globalnej produkcji mięsa i 50% warzyw. Jest to efekt długofalowych inwestycji w rozwój obszarów wiejskich oraz przemysł nawozowy, niezbędny do efektywnego funkcjonowania rolnictwa.

Wyzwania chińskiego rolnictwa

Chiny uporały się z problemem niewystarczającej ilości jedzenia. Teraz przed nimi stoi inna kwestia – działania na rzecz wzrostu wartości odżywczych pożywienia oraz ochrony środowiska naturalnego. Te dwa czynniki są niezwykle istotne dla rozwoju jakości produktów żywnościowych wytwarzanych w Chinach tak, aby mogły być stanowić konkurencję jakościową w wymiarze globalnym. Niemniej jednak wymaga to zdecydowanych i przemyślanych działań na poziomie centralnym.