Wahania cen mocznika w Pakistanie

| Rynki zagraniczne |

Wzrost podatku, przeznaczonego na rozwój infrastruktury gazowej podzielił pakistański rynek. Stracą na tym niektórzy lokalni producenci mocznika, zyskają zaś jego importerzy.

Konieczne podniesienie cen

Pakistański rząd, po długich staraniach, uzyskał zgodę Sądu Najwyższego na zwiększenie podatku na rozwój infrastruktury gazowej (GIDC), którego celem jest pozyskanie środków na budowę krajowej części gazociągu stanowiącego połączenie z Iranem. Tym samym lokalni producenci mocznika musieli podnieść jego koszty produkcji o ponad 10%, w związku ze zmianami w systemie podatkowym.

Czy można było inaczej?

Aktualnie na tej sytuacji najwięcej mogą zyskać importerzy mocznika, którzy sprowadzają go przy wsparciu dotacji rządowych, a sprzedają po cenach rynkowych. W ramach rekomendacji dla rządu, sformułowanych przez firmy nawozowe, znalazł się nie tylko postulat ograniczenia wzrostu GIDC, ale przede wszystkim zmniejszenie poziomu subsydiowania importowanego mocznika. Efektem byłaby intensyfikacja krajowej produkcji tego nawozu, a w konsekwencji zwiększenie wpływów do skarbu państwa.