W oczekiwaniu na gazową rewolucję

| Produkcja i surowce |

Polska zużywa rocznie w granicach 14-15 mld m3 gazu. Zakłady z Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” zużywają 1 mld m3 gazu rocznie. Dlatego też nie dziwi fakt, iż z uwagą przyglądamy się nowym inicjatywom podejmowanym w Polsce w celu dywersyfikacji dostaw „błękitnego paliwa”.

Potrzeby gazowe „PUŁAW”

Obecnie najwięcej gazu zużywamy w procesach produkcyjnych, w poszczególnych zakładach Grupy Azoty „PUŁAWY”. Jednak mamy świadomość, razem z naszym kooperantem firmą PGE, że jeżeli wybudujemy elektrociepłownię, to „PUŁAWY” będą potrzebowały kolejnego miliarda m3 gazu ziemnego rocznie. Obecnie jesteśmy zatem ogromnym konsumentem „błękitnego paliwa”, a wkrótce nasza pozycja na tym rynku jeszcze się zwiększy.

Gaz łupkowy w Puławach i na Lubelszczyźnie?

Z uwagą przyglądamy się tym pracom poszukiwawczym gazu łupkowego w Polsce. Informacje dotyczące zasobów tego surowca w naszym kraju docierające do opinii publicznej są często sprzeczne, tak samo nasze uczucia są w tej kwestii pozostają ambiwalentne. „PUŁAWY” funkcjonują w pasie gdzie, gaz łupkowy powinien się znajdować. Tego rodzaju osąd opieramy na tym, iż na Lubelszczyźnie znajdują się bogate złoża węgla kamiennego wydobywanego w KWK Bogdanka. Jako kluczowy w Polsce odbiorca gazu ziemnego trzymamy kciuki i oczekujemy sukcesów, w zakresie wydobycia gaz z łupków w naszym kraju.

Amerykański sen w Polsce

Jak komercyjne wydobycie gaz łupkowego będzie wypływało na cenę gazu? Zdecydowanie powinno to cenę obniżyć. W Stanach Zjednoczonych odnotowano znaczący spadek cen gazu ziemnego. USA z importera gazu, stały się eksporterem „błękitnego paliwa”. „PUŁAWY” płacą dziś w granicach 11 dolarów za jednostkę termiczną. Jesteśmy pewni, że gaz łupkowy powinien tę cenę obniżyć. Jeżeli dzisiaj potrafimy być efektywni to przy niższej cenie gazu, kiedy stanowi on blisko 40% wszystkich kosztów wytworzenia nawozów, powinniśmy być znacznie bardziej atrakcyjni dla naszych odbiorców.

Na podstawie wykładu wygłoszonego przez dr Zenona Pokojskiego w trakcie XIX Kongresu IFMA w Warszawie – 26 lipca 2013 roku.