W Grupie możemy więcej

| Nasze zakłady |

14 listopada 2012 Zakłady Azotowe „PUŁAWY” oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie podpisały umowę o konsolidacji. W jej efekcie obie spółki, funkcjonując pod wspólną marką jako Grupa Azoty, dążą do synergii w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzmocnienia pozycji na rynkach międzynarodowych.

Mniej kosztów, więcej efektów

Dzięki fuzji obu przedsiębiorstw można odnotować kilka istotnych punktów w zakresie ich wspólnego gospodarowania zasobami. Pierwszą korzyścią jest maksymalizacja synergii kosztowych oraz logistycznych. Wspólna polityka zakupowa oraz reorganizacja kwestii transportu i magazynowania pozwoli skutecznie obniżać wydatki, pozwalając na jednoczesne wygospodarowanie zaoszczędzonych środków na cele inwestycyjne.

Bogatsza oferta

Poprzez połączenie potencjałów produkcyjnych, Zakłady Azotowe „PUŁAWY” wraz z Azotami Tarnów mają szansę nie tylko osiągnięcie znaczący wzrost w zakresie produkcji amoniaku i kwasu azotowego, ale również w obszarze nawozów. Dzięki temu możliwym będzie stworzenie szerokiego portfela oferowanych produktów, podnosząc tym samym atrakcyjność rynkową Grupy Azoty.

Siła wspólnego wzrostu

Połączenie sił ZA „PUŁAWY” z Azotami Tarnów ma na celu przede wszystkim wzrost wartości Grupy Kapitałowej na rynkach globalnych. Istotne jest również stałe podnoszenie wartości marki przy równoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz biznesu odpowiedzialnego społecznie. Jest to o tyle ważne, bo właśnie konsolidacja na tych poziomach daje realną możliwość efektywnego konkurowania na arenie międzynarodowej.