V edycja Konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”

| Nasze zakłady |

15 października odbyła się w Puławach piąta, jubileuszowa Konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”. Wydarzenie, organizowane przez Centrum Kompetencji PUŁAWY, zostało objęte honorowymi patronatami: Czesława Siekierskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji Fertilizers Europe.

Głównymi punktami tegorocznej edycji Konferencji była prezentacja raportu „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”, dyskusja na temat kierunków kształcenia w sektorze rolno-spożywczym oraz kwestie związane z Dyrektywą Azotanową.

Raport „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”

W trakcie konferencji miała miejsce uroczysta i oficjalna prezentacja drugiego już raportu Centrum Kompetencji PUŁAWY: „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”. Jak podkreślił prof. Janusz Igras, dyrektor naukowy w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i jednocześnie redaktor naukowy raportu, „tym raportem chcemy wywołać dyskusję nad modelem rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości”.

Autorzy raportu poddali analizie dochodowość polskiego rolnictwa, możliwości finansowania przedsiębiorców rolnych oraz warunki zdynamizowania sektora rolno-spożywczego, w tym działań promujących polskie marki. Jak podkreślił Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty, „dzięki takim inicjatywom jak Centrum Kompetencji PUŁAWY mamy wpływ na mądre kształtowanie polskiego rolnictwa. Cieszymy się z tego, bo to rolnictwo jest dziś motorem rozwoju polskiej gospodarki”.

Aktualne wyzwania w produkcji rolnej

Uczestnicy konferencji aktywnie debatowali również na temat kształcenia w sektorze rolno-spożywczym oraz nowych regulacji dotyczących Dyrektywy Azotanowej. Dr Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY i koordynator Centrum Kompetencji PUŁAWY, podsumowując rekordową frekwencję na tegorocznej konferencji zwrócił uwagę na fakt, że tego rodzaju spotkania i debaty na temat funkcjonowania polskiej produkcji rolnej są niezwykle istotne w kontekście przyszłości rozwoju tego sektora. „Tu, w Puławach chcemy zaproponować trochę inne spojrzenie na sektor rolno-spożywczy. I zadać sobie pytanie: w jakim miejscu chcemy być w 2025 roku” – podkreślił.