O uprawach jęczmienia słów kilka

| Produkcja i surowce |

Odpowiednio dobrane proporcje nawozów, skutecznie mogą chronić zboże zarówno przed suszą, chorobami, jak i zbyt gwałtownym wzrostem. Warto, więc tak wysiew, jak i nawożenie zaplanować odpowiednio wcześnie, unikając tym samym szeregu problemów, choćby na etapie kłosowania czy żniw.

Jęczmień to jedno z najchętniej uprawianych na świecie zbóż. Relatywnie dobrze znosi on cięższe warunki klimatyczne, zmniejszoną ilość opadów i wysokie temperatury. Duża odporność tego zboża nie oznacza jednak, że nie wymaga ono pielęgnacji czy uwagi ze strony rolnika. Nawożenie, siew i sposób pielęgnacji roślin zależeć będzie w dużej mierze od wybranej odmiany: pastewnej bądź browarnej.

Jęczmień pastewny a browarny

Producenci rolni decydujący się na siew jęczmienia browarnego powinni być przede wszystkim świadomi wyższych wymagań stawianych tego rodzaju uprawom. Jęczmień odmian browarnych powinien charakteryzować się możliwie dobrym wyrównaniem ziarna, wysoką zawartością skrobi i przede wszystkim niską zawartością białka (około 12 proc.). Parametry te możemy względnie łatwo modyfikować jeszcze na etapie przygotowania gleby i w trakcie samego siewu. Oznacza to potrzebę szczególnej troski przede wszystkim w trakcie zasiewu oraz nawożenia. Zbyt małe lub zbyt obfite nawożenie drastycznie pogarsza bowiem jakość uprawy.

Zasady właściwego siewu

Jęczmień najlepiej wysiewać na glebach o pH obojętnym, gdzie wcześniej wysiewane były inne zboża lub rośliny pastewne. Jęczmień jary, w szczególności pastewny powinien być siany możliwie jak najwcześniej. Zależnie od regionu Polski, wysiew odbywa się od połowy marca do połowy kwietnia, zaś dla jęczmienia ozimego od 1 do 15 października. Wskazane jest także, by w przypadku jęczmienia browarnego stosować nawożenie przedsiewne, które skutecznie obniża zawartość białka w ziarnie.

Jak nawozić jęczmień?

Na każde pięć ton ziarna jęczmienia pastewnego będziemy musieli zużyć około 110 kg azotu. Dawki te są niższe dla jęczmienia browarnego, którego zbyt mocne nawożenie skutkuje niepożądanym zwiększeniem poziomu białka. Potas i fosfor stosować należy jedynie na glebach ubogich w te składniki. Gleby niezasobne w magnez warto dodatkowo wzbogacić stosując wapno magnezowe. Jęczmień browarny powinien być nawożony mniejszymi dawkami azotu, przy jednocześnie większych dawkach fosforu i potasu. Ten ostatni zwiększa odporność rośliny na wyleganie, suszę i choroby. Nawożenie azotem warto rozłożyć w czasie, dzieląc całość nawozu na dwie lub więcej części. Pierwiastek ten nie jest łatwo wymywany z gleby, co czyni jednorazowe nawożenie mało efektywnym. Azot stosujemy na 7-10 dni przed siewem zboża, kolejną dawkę aplikujemy zaś w fazie krzewienia.