Unia Europejska przedłuża cła antydumpingowe na saletrę amonową z Rosji

| Rynki zagraniczne |

Komisja Europejska podjęła ważną decyzję dla unijnych producentów nawozów, przedłużając cła antydumpingowe z Federacji Rosyjskiej. Przez kolejne pięć lat będziemy mieli do czynienia z cłami w wysokości do 47 EUR za tonę saletry amonowej. Powodem tej decyzji jest potrzeba ochrony europejskiego przemysłu chemicznego przed negatywnymi skutkami importu produktów nawozowych ze Wschodu.

Środki antydumpingowe niezbędne

Rozporządzenie wydane 23 września 2014 roku stanowi odpowiedź na wniosek złożony w marcu 2013 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów – Fertilizers Europe, którego członkiem jest również Grupa Azoty.

Wnioskodawcy podkreślili, że wygaśnięcie ceł antydumpingowych realnie zwiększa prawdopodobieństwo dumpingu, co może w dłuższej perspektywie mocno zaszkodzić całej unijnej gospodarce. Przedstawiciele Fertilizers Europe są przekonani, że ochrona rynku nawozowego jest niezbędna, dopóki władze w Moskwie będą różnicować ceny gazu, sprzedając go po niskich cenach własnym producentom, jednocześnie oferując państwom Unii Europejskiej gaz kilkakrotnie droższy.

Nieuczciwa konkurencja

Marek Kapłucha, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty oraz Wiceprezydent Fertilizers Europe podkreślił komentując decyzję Komisji Europejskiej, że Rosja, prowadząc politykę dual-pricing, wpływa na obniżanie kosztów produkcji nawozów przez firmy rosyjskie. To nieuczciwa konkurencja, dlatego Stowarzyszenie stara się działać aktywnie na polu prawodawstwa unijnego. Decyzja władz w Brukseli jest ważna nie tylko dla Grupy Azoty, ale dotyczy ona również całego polskiego przemysłu nawozowego.