Ułatwienia w produkcji rolnej

| Rynek polski |

Senat zaproponował projekt ustawy umożliwiającej nieopodatkowaną produkcję i sprzedaż wyrobów spożywczych. Dzięki niej drobni producenci rolni mogliby wyjść z „szarej strefy”.

Dotychczas rolnicy mogli sprzedawać jedynie nieprzetworzone produkty rolne bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Popyt na tzw. „wiejskie jedzenie” spowodował wzrost podaży i oprócz jabłek, marchwi czy ziemniaków można na targach kupić domowej produkcji sery, pieczywo, wędliny itp. Natomiast skala obrotu tymi produktami nie jest na tyle duża, aby pojedynczym osobom opłacało się handlować nimi z uwzględnieniem obowiązującego prawa.

Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany i ustawa zostanie przyjęta, to sprzedaż tychże dóbr będzie mogła odbywać się legalnie. Dzięki temu rolnicy nie będą musieli obawiać się kontroli urzędów skarbowych, prowadzić skomplikowanej dokumentacji. Poprawie ulegnie również kwestia opieki sanitarnej, obejmującej sprzedawane produkty. Poprzez to producenci rolni będą mieli asumpt do dbania o jakość swoich towarów.