Ukraina a ceny zbóż

| Rynki zagraniczne |

Nasz wschodni sąsiad, to trzeci co do wielkości światowy eksporter kukurydzy i szósty, biorąc pod uwagę pszenicę. Obecny kryzys polityczny może mieć swoje reperkusje w postaci zmian cen tych produktów na globalnych rynkach.

Liczący się gracz

Ukraińskie rolnictwo ma ogromny potencjał eksportowy. Rocznie sprzedaje za granicą ok. 8 mln t kukurydzy i ok. 4 mln t pszenicy. Przed aneksją Krymu przez Rosję, ze względu na swoje możliwości produkcyjne oraz stosunkowo niskie koszty, Ukraina stanowiła rolę wyznacznika podstawy cen pszenicy i kukurydzy na światowym rynku. Jednak ze względu na zawirowania polityczne w ostatnim czasie, które powodują wzrost obaw o stabilność ukraińskiego eksportu, mogą one ulec podwyżce.

Możliwe reperkusje

W ostatnim kwartale 2013 r. notowano spadki cen powyższych zbóż, co przekładało się na lepsze perspektywy dla m.in. hodowców drobiu, bydła czy trzody chlewnej. Jednak ze względu na cały czas niepewną sytuację w relacjach rosyjsko-ukraińskich, w najbliższych miesiącach przewidywany jest wzrost cen pasz, co automatycznie wpłynie na przemysł spożywczy. Negatywne skutki kryzysu na Wschodzie mogą również odczuć klienci na rynku zbóż ekologicznych, ponieważ Ukraina jest głównym dostawcą pszenicy organicznej.