Tytuł „Modernizacja Roku” dla ZA PUŁAWY

Kolejne wyróżnienie dla naszych Zakładów. W XVI edycji konkursu „Modernizacja roku”, w kategorii obiekty przemysłowo – inżynieryjne nagrodę otrzymała zrealizowana przez Nas, modernizacja instalacji mocznika w Zakładach Azotowych „PUŁAWY”.

KULISY KONKURSU „MODERNIZACJA ROKU”

Celem Konkursu „Modernizacja Roku” jest wyłonienie i nagrodzenie, takich przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, które można wyróżnić na tle innych ze względu na szczególne walory. W konkursie nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 900 obiektów. Do drugiego etapu zakwalifikowano 104 obiekty i tyleż zostało zwizytowanych przez konkursowe jury.

SUKCES ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W PUŁAWACH

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 29 sierpnia 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu Zakładów nagrodę odebrał Marian Rybak – wiceprezes zarządu Zakładów Azotowych „PUŁAWY”, a w imieniu prowadzącej jednostki projektowej, Marek Zatorski – prezes zarządu Prozap. Pragniemy podkreślić, że przyznany nam tytuł jest dodatkowym wyróżnieniem, przy obecnych efektach biznesowych, które przyniosła nam modernizacja instalacji mocznika.

Dzięki przeprowadzeniu tej inwestycji udało nam się nie tylko przyczynić do wzrostu produkcji, ale również obniżyć wskaźnik zużycia amoniaku. Realizując tę modernizację stawialiśmy sobie za cel minimalizację nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do wzrostu produkcji, a także uzyskanie efektów prośrodowiskowych. Wszystkie zakładane cele udało nam się osiągnąć.

INSTALACJA MOCZNIKA – NOWE PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Modernizacja instalacji mocznika w Zakładach Azotowych „PUŁAWY” pozwoliła zwiększyć moce produkcyjne mocznika o ponad 270 tys. ton/rok do poziomu 1 215 tys. ton/rok, co czyni nasze Zakłady drugim, co do wielkości producentem mocznika w Unii Europejskiej!

Nie można zapomnieć również o tym, że obecnie mocznik jest jednym z najważniejszych nawozów azotowych wykorzystywanych w produkcji rolnej na świecie. Jego znaczenie rośnie również w przemyśle, szczególnie przetwórstwie drewna, meblarstwie, farmaceutyce, kosmetyce. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” realizując inwestycje modernizacji linii produkcyjnej mocznika, pamiętały również o tym, że produkt ten ma niebagatelne znaczenie dla dbałości o stan środowiska. Obecnie roztwór mocznika jest użytkowany w silnikach diesla i stosowany do usuwania tlenków azotu.

Więcej na stronie organizatorów: Modernizacja2011.EkoTradePolska.com