Za nami trudny, lecz owocny rok

| Nasze zakłady |

Rok 2013 można określić jako niezwykle pracowity okres dla całej Grupy Azoty. Był on jednak również czasem ogromnych wyzwań i tworzenia nowych wartości w krajowej gospodarce.

Dzięki konsolidacji polskiego przemysłu chemicznego, Grupa Azoty stała się narodowym czempionem, składającym się obecnie z blisko 30 podmiotów, z czterema wiodącymi filarami w Puławach, Tarnowie, Kędzierzynie i Policach. Wśród najważniejszych wydarzeń minionego roku można oczywiście wymienić sfinalizowanie połączenia tarnowskich Azotów z Grupą Azoty „PUŁAWY”.

Synergia i współdziałanie

Tak potężna grupa wymaga sprawnej organizacji, zatem kluczowym zadaniem władz, było wdrożenie nowego modelu zarządzania. Zgodnie ze Strategią Grupy Azoty na lata 2013-2020, nadrzędnym celem jest wzrost jej wartości, dzięki efektowi synergii. Dlatego też w grudniu ubiegłego roku została powołana Rada Grupy Azoty, pełniąca rolę doradczą, opiniującą oraz inicjującą działania. Podjęta kooperacja zaprocentowała między innymi wypracowaniem synergii na łączną kwotę 90 mln zł.

Dobre prognozy dla rynku nawozów

W odniesieniu do sytuacji w branży nawozowo-chemicznej, rok 2013 był wielkim wyzwaniem dla całej Grupy Azoty. Mimo niskiego poziomu cen i szeregu innych czynników, zostało zawartych kilka znaczących, wieloletnich kontraktów na sprzedaż nawozów na rynki Ameryki Południowej. Sytuacja w segmencie nawozów ulega jednak poprawie, co jest dobrym prognostykiem na rok 2014. W branży chemicznej szczególnie widoczny jest natomiast wpływ sytuacji na rynku chińskim, która mocno oddziałuje na globalny rynek.

To dopiero początek inwestycji

Mając na uwadze zapewnienie sprawnego funkcjonowania Grupy Azoty w kolejnych latach, zostały zainicjowane szeroko zakrojone prace inwestycyjne – zarówno w obszarze nowych produktów nawozowych, jak również w zakresie modernizacji instalacji oraz poprawy ich parametrów. W roku 2013 łączne wydatki na inwestycje w Grupie Azoty wyniosły blisko 670 mln zł i stanowiły one wstęp do wieloletniego programu, który zapewni dalszy, intensywny rozwój.

Współpraca z liderami rynku

Rok 2013 stał pod znakiem rozpoczęcia przyszłościowych projektów z partnerami zewnętrznymi. Pierwsze analizy inwestycji realizowanej wspólnie z Lotosem i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi wykazały jej wysoki potencjał. Jeżeli opracowywane aktualnie studium wykonalności da pozytywne wyniki, jest szansa na zrealizowanie projektu, który może być motorem napędowym dla innych branż opartych na petrochemii w Polsce. Współpraca z KGHM stanowi dla nas okazję do zintensyfikowania poszukiwań i wydobycia surowców na potrzeby przemysłu nawozowego.

Rekordowe notowania giełdowe

Jednym z najważniejszych wydarzeń roku 2013 na rynku kapitałowym było wejście Grupy Azoty w skład nowego indeksu WIG30. W ten sposób zostało zrealizowane jedno z głównych założeń strategicznych, czyli notowanie w podstawowym Indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Azoty po raz kolejny znalazła się także w elitarnym gronie spółek notowanych w Respect Index. Osiągane w 2013 roku notowania biły bowiem historyczne rekordy, i choć koniec roku nie był już tak optymistyczny, to aktualnie widać symptomy poprawy tej sytuacji.