Troska o jakość produktów żywnościowych

| Rynki zagraniczne |

Coraz większą część naszej diety stanowi żywność przetworzona. Poświęcając coraz mniej czasu na przygotowywanie posiłków, spożywamy jednoczenie więcej dodatków, takich jak substancje konserwujące, emulgatory, poprawiacze smaku – substancji, od których jest uzależniony przemysł żywnościowy.

Działania na rzecz produkcji lepszej jakości

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest bezpośrednio związane z jej jakością. Produkcja lepszej żywności wymaga podjęcia szeregu koniecznych działań:

• stworzenia standardów, które zapewniają stały wzrost globalnego bezpieczeństwa żywnościowego,
• rozszerzanie standardów jakościowych,
• zapewnienie konsumentom informacji, dotyczących pochodzenia produktów, oraz o sposobie produkcji,
• stosowanie zasad bezpieczeństwa na każdym etapie produkcji.

Standardy jakościowe dla produktów żywnościowych muszą być coraz mocniej wdrażane w samych procesach produkcyjnych. Odpowiedzialność za dotrzymanie zasad ostrożności, leży bowiem po obu stronach tego łańcucha, nie tylko po stronie producentów, a lecz także po stronie konsumentów.

Wzmocnienie unijnej kontroli nad żywnością

Skandale związane z procesami produkcyjnymi w przeszłości, nadwyrężyły zaufanie konsumentów do producentów żywności, w szczególności w obszarze dystrybucji mięsa. W związku z tym Unia Europejska zaproponowała działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, poprawy jakości żywności.

Przez wzmocnienie kontroli nad procesami produkcji i dystrybucji i pośredni protekcjonizm ze strony instytucji unijnych i krajowych, na władze w Brukseli spada krytyka ze strony państw rozwijających. Wzrost troski o wysoką jakość żywności, wiąże się z kontrolami i mniejszą dostępnością rynku europejskiego dla producentów z Afryki czy Azji. Jedyną drogą wyjścia z tej sytuacji jest wdrożenie „kwalifikowanej ochrony zewnętrznej”, mającej również wpływać na redukcję skali dumpingu w obrocie towarami spożywczymi. Niewypełnianie standardów antydumpingowych powinno stanowić podstawę wprowadzenia ceł lub podatków w imporcie produktów rolno-spożywczych na Stary Kontynent. Aby osiągnąć taką „kwalifikowaną zewnętrzną ochronę” Unia Europejska powinna:

• redukować dotacje bezpośrednie do producentów rolnych,
• poszukiwać sojuszników, w celu stworzenia wielostronnych umów w ramach i poza Światową Organizacją Handlu (WTO),
• kontrolować proces produkcji żywności w samej Unii Europejskiej oraz gwarantować wysoką jakość i bezpieczeństwo produkcji.