Indie szukają fosforytów

| Rynki zagraniczne |

Liczący ponad miliard konsumentów rynek indyjski wykazuje ogromne zapotrzebowanie w dziedzinie nawozów sztucznych, w tym również tych wytwarzanych na bazie fosforu. Aktualnie Indie w większości importują fosforyty lub ich przetworzone formy. Czynnikiem, który może zmienić tę sytuację jest zainicjowany program poszukiwań własnych złóż.

Czytaj więcej →