Niskie ceny polskich zbóż

| Rynek polski |

Koniec roku to doskonały moment do podsumowań sytuacji na rynku produktów rolnych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że tegoroczne zbiory zbóż należały do rekordowych. Niestety informacja dla rynku nie jest pozytywna, ze względu na fakt, że wzrost podaży odbił się na spadku cen ziarna, które nie pokrywają kosztów produkcji.

Czytaj więcej →

Wyzwania dla Europy i Azji Centralnej

| Rynki zagraniczne |

W pierwszym tygodniu kwietnia odbyła się w Bukareszcie regionalna konferencja organizowana przez FAO. Jednych z najważniejszych wniosków ze spotkania ekspertów pozostaje stwierdzenie, że problemem Europy i Azji Centralnej nie jest głód, ale niedożywienie, związane z niedoborem mikroelementów oraz zbyt niską kalorycznością posiłków.

Czytaj więcej →

RSM – rozwiązanie nadchodzi z 'PUŁAW’

| Produkcja i surowce |

Roztwór saletrzano-mocznikowy to jeden z najbardziej uniwersalnych produktów z segmentu Agro, oferowanych przez Grupę Azoty „PUŁAWY”. Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia m. in. zbóż, rzepaku, ziemniaków, kukurydzy, owoców i warzyw.

Trzy w jednym

RSM zawiera w sobie aż trzy różne formy azotu: amidową, amonową i azotanową. Dzięki temu jego działanie jest bardziej rozłożone w czasie i może dłużej oddziaływać odżywczo na rośliny. Ów preparat to wysoko skoncentrowany roztwór dostępny w stężeniach 28% N, 30% N i 32% N, różniące się nie tylko zawartością azotu, ale także temperaturą krystalizacji oraz gęstością.

Płynny znaczy szybszy

Dzięki formie roztworu wodnego przyspieszona jest absorpcja azotu przez rośliny, zaś zastosowanie wylewu lub oprysku przy aplikacji, zapewnia równomierny dopływ RSM. Stosuje się go do wylewu przedsiewnego i pogłównego. Ponadto doskonale sprawdza się w okresie suszy, wykazując się wysoką efektywnością nawożenia.

Jest też i RSMS

Gleby uprawne występujące w Polsce tylko w 4% zajmowanej powierzchni posiadają wystarczające zasoby siarki niezbędnej do prawidłowego wzrostu wielu roślin. Jej obecność wspomaga skuteczniejsze pobieranie i wykorzystywanie azotu obecnego w nawozie. Dlatego „PUŁAWY”, chcąc uzupełniać te niedobory, zaproponowały RSMS, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy z dodatkiem siarki, w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej.

Liczy się jakość

Zarówno RSM, jak i RSMS są wyrobami wysokiej jakości, produkowanymi zgodnie z I Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13.09.2003 r. ws. nawozów. Ponadto RSM posiada Certyfikat Zgodności (Nawóz WE) oraz znak jakości „Q”.

 

Czytaj więcej →

Perspektywy krajowego rynku zbóż

| Rynek polski |

Spadek cen zbóż w kraju to efekt stosunkowo wysokich zbiorów w Polsce i na świecie. Jednak prognozy pokazują, że w tym roku gospodarczym i tak będą one niższe niż rok wcześniej.

Ile zbierzemy?

Tegoroczny wolumen zbiorów zbóż podstawowych (w tym: jęczmień, pszenica, żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowe) szacowany jest na poziomie 24,1 mln t. Wzrost dotyczyć będzie pszenicy (o 9%), żyta (o 14%) i pszenżyta (o 27%). Spadek zaś dotknie m. in. jęczmień (30%) i mieszanki zbożowe (22%). Zbiory kukurydzy będą niższe od zeszłorocznych o 2,3% i wyniosą ok. 3,9 mln t.

Ile zużyjemy w kraju?

Prognozy ekspertów wskazują, iż zapotrzebowanie rynku wyniesie 26,8 mln t. Niższa konsumpcja zbóż oraz spadek cen prawdopodobnie będzie skutkować wzrostem ich wykorzystania na cele przemysłowe (np. biopaliwa). Przewidywana zwiększona skala produkcji drobiu nie wystarczy, aby zamortyzować zmniejszenie produkcji wieprzowiny, co przełoży się na spadek wykorzystania zbóż jako paszy hodowlanej. Szacunki pokazują, że na ten cel zostanie przeznaczone ok. 16 mln t, czyli o 2% mniej w stosunku do ubiegłego roku.

Handel z zagranicą

Aktualnie Polacy eksportują najwięcej zbóż do Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, państw północnej Afryki oraz Arabii Saudyjskiej. Na początku bieżącego roku gospodarczego (w lipcu i sierpniu 2013) wywieziono o 23% więcej zbóż (ok. 680 tys. t) niż w tym samym okresie w sezonie 2012/2013. Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku produktów pierwotnego przetwórstwa (wzrost o 31%) oraz wysoko przetworzonych (wzrost o 8%). Jednak według ekspertów ilość ziarna oraz towarów zbożowych będzie maleć ze względu na malejące zasoby krajowe oraz większe zbiory u silniejszych graczy na rynku europejskim. W związku z tym prognozowany eksport będzie wynosił ok. 2,9 mln t (2012/2013: 4,5 mln t). Natomiast na skutek m.in. spodziewanych niedoborów, import towarów zbożowych oraz ziarna może kształtować się na poziomie ok. 1,7 mld t.

 

Czytaj więcej →

Sytuacja na rynku nawozowym w Polsce

| Rynek polski |

Rozpoczęte w lipcu 2013 r. żniwa przebiegały bez zakłóceń ze względu na korzystną aurę. Był to równocześnie martwy sezon dla aplikacji nawozowej. W magazynach i punktach sprzedaży nawozów rozpoczęły się przygotowania do jesiennego sezonu aplikacji nawozowej w rolnictwie. Niskie ceny skupu rzepaku i zbóż w sierpniu nie wpłynęły optymistycznie na nastroje producentów środków produkcji dla rolnictwa, w tym producentów nawozów.

Zmiany na rynku nawozów azotowych

Krajowy rynek nawozów azotowych w III kwartale 2013 r. zareagował obniżkami cen. Trend spadkowy detalicznych cen nawozów azotowych utrzymywał się do końca września 2013 r., kiedy to odnotowano obniżkę o ponad 10%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ceny nawozów azotowych od lipca do września 2013 r. były zdecydowanie niższe.

Prawdopodobne odbicie na rynku

Do końca roku 2013 ceny detaliczne nawozów powinny wykazywać delikatny trend wzrostowy ze względu na poprawiającą się relację do wzrastających cen zbóż. Wielu indywidualnych rolników po zbiorach nie sprzedawało zbóż i rzepaku ze względu na ich niską cenę. Wzrastające od września 2013 r. ceny zbóż najprawdopodobniej zachęcą rolników do ich sprzedaży. Poprawa sytuacji budżetowej poszczególnych rolników powinna wpłynąć na wzrost popytu na nawozy.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →