Budujemy strategię konsolidacji

| Nasze zakłady |

21 lutego wystartował wspólny projekt Grupy Azoty i Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., mający na celu konsolidację oraz stworzenie silnych i stabilnych podstaw największej grupy chemicznej w Polsce. Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami umowy konsolidacyjnej zawartej pomiędzy podmiotami oraz w oparciu o najlepsze praktyki The Boston Consulting Group (BCG) – międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego.

W realizację projektu zaangażowani są pracownicy Grupy Azoty i ZA „Puławy”. Uczestnicy przedsięwzięcia zostali podzieleni na kilkanaście tematycznych zespołów, z których każdy opracowuje analizę sytuacji obecnej, definiuje możliwe synergie oraz określa kluczowe i strategiczne działania do realizacji w podległym mu obszarze. Z kolei BCG jako podmiot doradczy wspiera poszczególne zespoły procesowo i merytorycznie oraz koordynuje prowadzone w spółkach prace konsolidacyjne.

Spotkania rozpoczynające pracę nad projektem odbyły się 21 lutego w Tarnowie, w siedzibie Grupy Azoty. Kolejne spotkania odbywać się będą naprzemiennie w Puławach i w Tarnowie.

Czytaj więcej →

Komentarz do wyników finansowych ZA PUŁAWY

| Produkcja i surowce |

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” zaprezentowały wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku obrotowego 2012/2013. Są to wyniki za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku.

Aktualną sytuację finansową komentuje Marek Kapłucha – członek zarządu Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A., odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, logistykę oraz zakupy.

Czytaj więcej →

Rozpoczynamy tworzenie bloga Zakładów Azotowych „PUŁAWY”

| Nasze zakłady |

Niewiele osób jest świadomych, że Zakłady Azotowe „PUŁAWY” zatrudniają prawie 3500 pracowników! Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Przez wiele lat Zakłady w Puławach wypracowały sobie wysoką pozycję na rynku europejskim i rynkach światowych. To sprawia, że pragniemy być jeszcze mocniej obecni w Internecie.

Czytaj więcej →