Grupa Azoty radzi sobie z dekoniunkturą

| komunikat prasowy |

Grupa Azoty za okres 9 miesięcy 2016 roku zanotowała przychody na poziomie 6,6 mld zł, wobec 7,5 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 346 mln (540 mln w I-IIIQ 2015r.) zł i zysku EBITDA 826 mln zł, wobec 1 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki trzeciego kwartału 2016 roku zamknęły się w Grupie Azoty przychodami ze sprzedaży na poziomie 2 mld zł, wobec 2,4 mld zł w IIIQ 2015r. przy zysku netto na poziomie -10 mln zł, wobec 82 mln zł w IIIQ 2015r. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA osiągnął poziom 131 mln zł a 223 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Raportowane wyniki Grupy Azoty są zbieżne z oczekiwaniami rynku wyrażonymi w konsensusie analityków.

Czytaj więcej →

Grupa Azoty PUŁAWY – wyniki finansowe za lata 2013-2014

| Nasze zakłady |

16 marca, podczas oficjalnej konferencji prasowej zaprezentowano wyniki finansowe całej Grupy Azoty za 2014 rok, w tym także Grupy Azoty PUŁAWY. Dane finansowe dotyczące Naszych Zakładów odnoszą się do stosunkowo długiego przedziału czasowego ze względu na fakt, że dotychczas w firmie obowiązywał przesunięty rok finansowy. Obecnie uległo to zmianie, aby zrównać się latami obrotowymi z całą Grupą Azoty. Tak więc wyjątkowo Nasza Spółka została zobowiązana do przedstawienia wyników za okres od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Czytaj więcej →