Podwójne wyróżnienie dla “PUŁAW”

| Perspektywy i inwestycje |

11 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie rozpocznie się XXI Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2013 r. na Światowych Wystawach Wynalazczości. Wystawa potrwa dwa dni, a rozpocznie ją wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz statuetek, wyróżnionym twórcom. Natomiast 12 lutego będzie przebiegał pod hasłem „Nauka dla gospodarki” i będzie dniem otwartym dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych, mediów oraz zwiedzających.

Celem XXI Giełdy Wynalazków jest promocja polskich wynalazków, nagrodzonych na arenie międzynarodowej. Impreza ma także przyczynić się do zwiększenia zainteresowania podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo‐technicznymi oraz innowacyjnymi produktami.

Wysoka jakość nawozów i ekologia

Na liście nagrodzonych pojawiły się także nazwiska pracowników Naszych Zakładów, wyróżnionych jako współautorzy dwóch wynalazków na Targach Innowacji Brussels Innova 2013. Złoty medal z wyróżnieniem, a także nagrodę specjalną otrzymał wynalazek pn. „Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”, zgłoszony przez Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. Jego autorami są: Piotr Maria Synowiec, Barbara Bunikowska, Bożena Pisarska, Cezary Możeński, Stanisław Jaworski, Marta Stechman oraz Tomasz Pepliński, Tomasz Krupa i Ryszard Jarosz.

Warto bowiem zauważyć, iż usunięcie związków fluoru z płynów, powstałych przy odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną, ma strategiczne znaczenie dla ich dalszego przerobu. Jednym z efektów stosowania tego rodzaju rozwiązania jest osiągnięcie wysokiej jakości nawozu azotowego zawierającego siarkę, a także ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Sprawdzone rozwiązania i niższe koszty produkcji

Kolejny złoty medal otrzymał wynalazek pn. „Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu w procesie utleniania cykloheksanu”, zgłoszony przez Instytut Chemii Przemysłowej oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. Lista jego autorów przedstawia się następująco: Michał Zylbersztejn, Andrzej Zimowski oraz Andrzej Kania, Tadeusz Darczuk, Remigiusz Sylwestrowicz, Jacek Cebulski i Marcin Popiołek.

Wymienione rozwiązanie, które zostało już wdrożone w Naszych Zakładach, pozwala na znaczne obniżenie zużycia benzenu oraz ługu sodowego, a co za tym idzie, obniżenie kosztów produkcji. Sam proces polega natomiast na zwiększeniu selektywnego rozkładu produktu przejściowego (wodoronadtlenek cykloheksylu) do produktu końcowego (cykloheksanonu).

 

Czytaj więcej →