Rosja forsuje zdjęcie ceł na nawozy

| Rynki zagraniczne |

W lutym 2013 r. Sąd Ogólny UE potwierdził zgodność naliczania cła antydumpingowego na rosyjskie nawozy z procedurami unijnymi. Jednak wszystko wskazuje na to, że Rosja nie zamierza oddać pola i już zwróciła się w tej sprawie do Sekretariatu WTO z prośbą o konsultacje z Unią Europejską.

Podłoże problemu

Gaz ziemny jest podstawowym surowcem do produkcji nawozów sztucznych. Rosja, prowadząc politykę dual-pricing, zakładającą różne ceny „błękitnego paliwa” dla odbiorców krajowych i zagranicznych, wpływa na obniżanie kosztów produkcji nawozów przez rosyjskie firmy. Dlatego, aby uniknąć nierównej konkurencji, Unia Europejska obłożyła te produkty cłami antydumpingowymi. Sąd Ogólny UE w lutym ubiegłego roku potwierdził zgodność obliczenia ich wysokości z prawodawstwem wspólnotowym. Jednak Rosji to nie przekonało.

Członkostwo w WTO zobowiązuje

Choć Federacja Rosyjska odwołała się w tej kwestii do Światowej Organizacji Handlu, to warto zauważyć, że jeszcze nie zostały zrealizowane złożone przez nią zobowiązania, dotyczące liberalizacji cen gazu. Fertilizers Europe, stowarzyszenie grupujące czołowych producentów nawozów sztucznych w Europie, m.in. Grupę Azoty S.A., jest zdania, że WTO odrzuci rosyjski wniosek, potwierdzając zasadność nałożenia oraz wyliczeń cła antydumpingowego.

Fortuna kołem się toczy

Ponadto jest możliwe odwrócenie biegu tej sytuacji. Ten scenariusz zakłada zaskarżenie Rosji przez UE przed WTO w kwestii niedotrzymania wyżej opisanego zobowiązania. Oczywiście rozwiązaniem byłoby podniesienie cen gazu dla rosyjskich odbiorców, ale trudno w tym momencie oszacować konsekwencje tego ruchu dla gospodarki Federacji Rosyjskiej.

 

Czytaj więcej →

Komisja na straży konkurencyjności

| Rynki zagraniczne |

Ostatnio pisaliśmy o wejściu Rosji do WTO i o tym, jak rodzima branża, a tym samym nasze Zakłady przygotowywały się na ten moment. Drugą ważną kwestią, którą warto przy tej okazji poruszyć jest monitorowanie przez Komisję Europejską rynku pod kątem cen gazu i ewentualnych naruszeń prawa konkurencji przez Rosję.

Czytaj więcej →