Wsparcie dla amerykańskich młodych rolników

| Rynki zagraniczne |

Bezpieczeństwo żywnościowe zależy nie tylko od warunków klimatyczno-glebowych, ale przede wszystkich od ludzi i dostępnych im możliwości rozwoju działalności rolniczej. Aby wesprzeć młodych rolników ze Stanów Zjednoczonych, w kwietniu br. zaproponowano ustawę, która ma pomóc znieść obecne bariery, utrudniające im bieżące funkcjonowanie.

Problemy początkujących

Głównymi wyzwaniami dla osób wchodzących na rynek producentów rolnych w Stanach Zjednoczonych jest brak środków finansowych, umożliwiających efektywny start i rozwinięcie działalności. Bez nich trudno mówić o inwestycjach w gospodarstwo, ułatwiających osiąganie zysków przez młodych rolników. Z tego względu niewiele osób decyduje się podjąć tego rodzaju ryzyko. Efektem jest coraz wyższa średnia wieku producentów rolnych, co nie stanowi zbyt optymistycznej perspektywy, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Pomoc dla młodych rolników

Zgodnie z założeniami zmiany legislacyjne mają zwiększyć dostęp młodym ludziom do ziemi, poszerzyć dostępność do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz dostarczyć wsparcie technologiczne dla nowych producentów rolnych. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom młodzi farmerzy będą mogli nie tylko zakładać nowe gospodarstwa i rozwijać własny biznes. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie szczegółowych badań umożliwiających rozwój poszczególnych gospodarstw, wdrożenie działań mentoringowych oraz szkolenia dla rozpoczynających swoją przygodę z rolnictwem.

Polska też wspiera rolników

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) jest realizowane działanie pn. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Aktualnie warunki pomocy dla nich są w fazie ustaleń ze względu na zbliżający się nowy okres programowania finansów unijnych na lata 2014-2020. W nowym PROW ma znaleźć się działanie pn. „Premia dla młodych rolników”, której celem będzie „ułatwienie wymiany pokoleniowej w sektorze rolnym”. Jednak aktualne propozycje dotyczące kwalifikowalności beneficjentów pomocy, takie jak choćby areał posiadanego gospodarstwa w stosunku do czasu kierowania nim oraz brak danych na temat poziomu finansowania, pozostawiają wiele pytań w kwestii efektywności tej formy wsparcia.

 

Czytaj więcej →