Polacy ekologicznie świadomi

| Ochrona środowiska |

Przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Środowiska badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków pokazują, że troska o środowisko naturalne i jego ochrona są dla nas coraz ważniejsze. Obecnie realizowanych jest bardzo wiele inicjatyw i programów proekologicznych podejmowanych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Czytaj więcej →

Woda z odzysku

| Ochrona środowiska |

Znane są badania naukowców z Vermont, którzy opracowali technologię pozyskiwania związków wykorzystywanych do produkcji nawozów z ludzkiej uryny. Natomiast ich koledzy z University of Michigan zainicjowali projekt badawczy, którego celem jest ponowne wykorzystanie substancji, zawartych w odchodach zwierzęcych.

Czytaj więcej →

Susze nękają Brazylię

| Rynki zagraniczne |

Ojczyzna Pelego to kraj wielkich kontrastów. Także klimatycznych. Z jednej strony Brazylia zmaga się z powodziami, zaś północno-wschodnie obszary cierpią z powodu braku wody.

Rolnicy liczą straty

W tym obszarze kraju pewne miejsca nie doświadczyły deszczu od prawie dwóch lat, a aktualnie notowana susza jest najdotkliwsza od prawie pół wieku! Z powodu braku deszczu cierpi rolnictwo, zwłaszcza przemysł cukrowniczy. Ten rejon odpowiada za 10% krajowej produkcji tego towaru, natomiast wytwarzanie trzciny cukrowej spadło o prawie jedną trzecią. Ponadto wysychają plantacje bawełny i kukurydzy. Oprócz upraw tracą również właściciele bydła, które nie mając wystarczająco dużo pożywienia oraz wody, pada z wycieńczenia.

Zagrożenia dla przemysłu

Podstawowym niebezpieczeństwem jest spadek efektywności pracy elektrowni wodnych. Norma wydajności lokalnych tam, zapewniająca regularne dostawy energii elektrycznej, wynosi 34%. Jednak pod koniec grudnia wyniki ich pracy lokowały się na poziomie 32%. Taka sytuacja może grozić okresowymi przerwami w dostawie prądu, co utrudni pracę zakładów przemysłowych, nie wspominając o odbiorcach indywidualnych.

Cysterny to podstawa dla ludności cywilnej

Obieg wody w małych miejscowościach jest uzależniony od obecności w nich osób handlujących wodą. W większości miast i miasteczek nie ma zapasów świeżej wody ani cyrkulacji wodociągowej, dlatego podstawowymi ich dostawcami są osoby kupujące je w prywatnych ujęciach i dystrybuujące za pomocą cystern, ciągniętych przez osły.

Wyzwania dla Brazylii

Zdawać by się mogło, że to czym ów kraj żyje aktualnie najbardziej, to zbliżający się Mundial. Jednak władze w Brasilii mają do rozwiązania również inne palące problemy, jak choćby kwestię związaną właśnie z brakiem wody w jej północno-wschodnich stanach. Znalezienie sposobu na wsparcie lokalnej społeczności w tej nierównej walce z naturą będzie prawdziwym sukcesem obecnego rządu.

 

Czytaj więcej →

Światowe problemy z wodą

| Rynki zagraniczne |

Woda stanowi ok. 70% powierzchni Ziemi. Jednak paradoksalnie jej zasoby nie wystarczają, aby pokryć bieżące zapotrzebowanie ludzkości.

Musimy coś jeść…

…a produkcja żywności potrzebuje wody. Największe zapotrzebowanie na wodę odnotowujemy w sektorze rolniczym. Wystarczy tylko wspomnieć, że na całym świecie ponad 2,5 mld drobnych rolników uprawia ziemię lub hoduje zwierzęta. Rolnictwo wymaga wody słodkiej, a jej zasoby nie są równomiernie rozłożone.

Zmiany klimatyczne

Aktualnie obserwujemy intensywne zmiany klimatyczne, będące efektem globalnego ocieplenia: obszary suche mają jeszcze mniej wody – tam, gdzie dotąd odnotowywano wysoki poziom opadów, obserwujemy ich nasilenie. W przypadku tych pierwszych możemy mówić o istnieniu rozwiązań, ułatwiających produkcję rolną w obliczu niedoborów wody słodkiej. Natomiast kraje z obszarów południowo-zachodniej Azji, jak np. Bangladesz, muszą zmagać się ze skutkami coraz gwałtowniejszych zjawisk atmosferycznych np. monsunów, wywołujących powodzie, generujących straty w rolnictwie.

Kolejnym problemem stojącym przed ludzkością jest kwestia marnowania żywności, a poprzez to wody, zużywanej do jej produkcji. Obecnie ok. 25% globalnych zasobów wody wykorzystuje się do produkcji ponad 1 mld ton pożywienia, które nie jest konsumowane. Zestawienie tych liczb z prawie 1 mld osób cierpiących głód i prawie 2 mld ludzi zagrożonych niedożywieniem daje do myślenia.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze

W kontekście wyżej wymienionych zagadnień, należy zwrócić uwagę na potrzebę większego poszanowania dla dostępnych zasobów wody, a tym samym wspólną troskę o bezpieczeństwo żywnościowe. Najlepiej zacząć od własnego gospodarstwa domowego, bo tego typu działania prowadzą do pozytywnych zmian mentalności społecznej. Przy umiejętnym wykorzystaniu dostępnej wody oraz jej recyklingu, jak również przy umiejętnym stosowaniu najnowszych środków mechanicznych i chemicznych, jesteśmy w stanie wspólnie wpłynąć na rozszerzenie globalnego dostępu do żywności.

 

Czytaj więcej →