Gaz łupkowy – potrzeba skoordynowanej polityki

| Produkcja i surowce |

Wielka Brytania intensywnie poszukuje nowych złóż gazu łupkowego. We wsparcie dla łupkowych inwestycji coraz aktywniej włączają się także władze centralne. Brytyjski przykład może wkrótce pokazać, na ile opłacalne okaże się dotowanie komercyjnego wydobycia gazu z łupków, oraz na ile pomoc państwa przyczynia się do budowania energetycznej niezależności.

Czytaj więcej →

Czy CAP pomoże brytyjskim rolnikom?

| Rynki zagraniczne |

Kryzys dotknął nie tylko sektor usług bankowych, znany z pierwszych stron gazet. W roku 2012 boleśnie odczuli go również farmerzy z Wielkiej Brytanii. Ale jego przyczyny były nieco inne.

Mokro i drogo

Dochody mieszkańców Albionu, utrzymujących się z roli spadły w zeszłym roku aż o ok. 11%. Powodami takiego stanu rzeczy były: zbyt duża wilgotność w czasie żniw oraz najsłabsze zbiory ziemniaków i pszenicy od 1970 roku. Skutkuje to olbrzymimi wahaniami cen. Zanotowano trzykrotny wzrost ceny ziemniaków w stosunku do ubiegłego roku – £312/t, przy rekordowych kosztach pszenicy – bo aż £227/t! A drogie zboża, to drogie pasze, co w konsekwencji stanowi problem dla hodowli mięsnej i przetwórstwa.

Razem łatwiej

Te niepokojące sygnały, jak również niskie zyski rolników mimo wysokich cen produktów rolnych, to ważne zagadnienia w obliczu utrzymania spójności łańcucha wytwarzania żywności. Zwraca na to uwagę The National Farmers Union (Narodowy Związek Rolników). Jego reprezentanci wskazują jednak, że mechanizmy proponowane przez CAP (Common Agricultural Policy – Wspólną Politykę Rolną) mogą stanowić skuteczną odpowiedź na współczesne wyzwania rynku. Dzieje się tak, ponieważ płatności w ramach CAP zaczynają odgrywać strategiczną rolę na polu regulacji i adaptacji łańcucha żywności do nowej rzeczywistości.

Czytaj więcej →