TTIP coraz bliżej

| Rynki zagraniczne |

Negocjacje pomiędzy Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy o wolnym handlu (TTIP), o której wielokrotnie pisaliśmy na blogu, mają doprowadzić do powstania największego na świecie obszaru wolnego handlu. Może to pomóc w pobudzeniu rozwoju ekonomicznego oraz w tworzeniu nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku.

Czytaj więcej →

Rolnictwo zrównoważone a PROW

| Rynek polski |

Unia Europejska od wielu lat promuje model rolnictwa zorientowanego na działania proekologiczne. Postawa ta znalazła swój wyraz w obecnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród pięciu pakietów nowego PROW znalazło się także rolnictwo zrównoważone.

Czytaj więcej →

Gaz, węgiel i ekologia

| Produkcja i surowce |

Który z surowców energetycznych jest optymalny dla naszej gospodarki i przemysłu? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, szczególnie biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku, jak również zbliżające się wprowadzenie zmian dotyczących pakietu klimatycznego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej →

Gaz łupkowy – potrzeba skoordynowanej polityki

| Produkcja i surowce |

Wielka Brytania intensywnie poszukuje nowych złóż gazu łupkowego. We wsparcie dla łupkowych inwestycji coraz aktywniej włączają się także władze centralne. Brytyjski przykład może wkrótce pokazać, na ile opłacalne okaże się dotowanie komercyjnego wydobycia gazu z łupków, oraz na ile pomoc państwa przyczynia się do budowania energetycznej niezależności.

Czytaj więcej →

Ambitne plany komisarza Hogana

| Rynki zagraniczne |

Redukcja biurokracji to być może najistotniejsze z wyzwań przed jakimi stoi Unia Europejska w okresie najbliższych kilku lat. Negatywne skutki rozbudowanej administracji odczuwają wyraźnie m.in. rolnicy, beneficjenci Wspólnej Polityki Rolnej. Stąd też nowy komisarz ds. rolnictwa obiecuje zmianę na lepsze i poprawę efektywności pracy unijnych urzędników.

Czytaj więcej →

Niskie ceny polskich zbóż

| Rynek polski |

Koniec roku to doskonały moment do podsumowań sytuacji na rynku produktów rolnych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że tegoroczne zbiory zbóż należały do rekordowych. Niestety informacja dla rynku nie jest pozytywna, ze względu na fakt, że wzrost podaży odbił się na spadku cen ziarna, które nie pokrywają kosztów produkcji.

Czytaj więcej →