Ukraina a ceny zbóż

| Rynki zagraniczne |

Nasz wschodni sąsiad, to trzeci co do wielkości światowy eksporter kukurydzy i szósty, biorąc pod uwagę pszenicę. Obecny kryzys polityczny może mieć swoje reperkusje w postaci zmian cen tych produktów na globalnych rynkach.

Czytaj więcej →

Ukraina kupi więcej nawozów

| Rynki zagraniczne |

Według danych ukraińskiego Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności, zmagazynowano już 661 tys. ton nawozów azotowych przeznaczonych na wiosenne prace rolne. Ilość ta stanowi ponad 60% zapotrzebowania rocznego, co oznacza, że zakupy w tym obszarze wzrosną o 10% w stosunku do ubiegłego roku.

Dostępność jest, z przystępnością gorzej

Mimo tego, iż zapewniona zostanie większa ilość nawozów azotowych, to jednak pozostaje problem z ich przystępnością. Krajowi producenci sprzedają tonę preparatów za ok. 3300 UAH, ale pośrednicy podnoszą ją od 3400 do 3800 UAH, co dla wielu rolników stanowi cenę zaporową.

Wsparcie dla rolników

Dlatego rząd ma zamiar podjąć działania na rzecz kontroli cen głównych nawozów azotowych poprzez scedowanie tego zadania na lokalne władze administracyjne. Innym rozwiązaniem, branym pod uwagę, jest bezpośrednia dystrybucja nawozów do przedsiębiorstw rolnych przez rządowy Fundusz Rolny.

 

Czytaj więcej →

Zapotrzebowanie na nawozy na Ukrainie

| Rynki zagraniczne |

Ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności spodziewa się, że podczas wiosennych prac polowych rolnicy wykorzystają ok. 1,07 mln t nawozów sztucznych. 13% wzrost zapotrzebowania w stosunku do roku 2013 jest przewidywany w obszarze nawozów azotowych. Ich zużycie ma wynieść 754 tys. t. Ponadto prognozowane wykorzystanie preparatów fosforowych kształtuje się na poziomie 178 tys. t, a potasowych – 134 tys. ton.

Zahamować ceny

W listopadzie 2013 r. zmagazynowano ok. 817 tys. ton nawozów. Pod koniec grudnia cena nawozów azotowych u producentów wynosiła niecałe 3 tys. UAH/t, jednak w sprzedaży u pośredników była średnio o 15% wyższa. W związku z tym organizacje rolnicze zaapelowały do Rady Ministrów o interwencję celem zapobieżenia kolejnym wzrostom cen.

Problemy z zapasami?

Choć najbliższe praca polowe rozpoczną się niebawem, to jednak już na chwilę obecną obserwowane są problemy z zakupem nawozów. Ministerstwo wskazuje na konieczność rewizji cen gazu dla przemysłu chemicznego, która może doprowadzić do znaczącej obniżki cen nawozów.

Wsparcie dla producentów i rolników

Celem ustabilizowania cen, Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności zaproponowało ustalanie ich na czas minimum jednego kwartału z możliwością ewentualnej korekty. Kolejną propozycją rządu jest sprzedaż energii oraz surowców podstawowych dla przedsiębiorstw chemicznych na preferencyjnych warunkach. Celem tego postulatu jest wparcie dla rozwoju konkurencyjności na ukraińskim rynku nawozów sztucznych.

 

Czytaj więcej →

Rynek nawozów 2014. Co się zmieni w Nowym Roku

| Rynki zagraniczne |

Według prognoz IFA (International Fertilizers Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów) w sezonie 2013/2014 odnotujemy globalny popyt na nawozy na poziomie 179,5 mln ton. Dla porównania w sezonie 2012/2013 konsumpcja wyniosła ok. 176 mln ton sumy składników NPK. Jednak szczególnie interesujące wydają się prognozy IFA na lata 2014/2015, które wskazują, że globalna konsumpcja osiągnie 184,3 mln ton sumy składników NPK!

Rynek fosforu 2014

Wraz z końcem 2013 r. warto przyjrzeć się bliżej czynnikom, które będą kształtować sytuację w globalnym obrocie nawozami w 2014 r. Jeżeli chodzi o rynek nawozów fosforowych, w dużej mierze będzie zależny od poziomu popytu w Indiach, gdzie w 2014 r. należy spodziewać się ożywienia na rynku DAP (chem. – wodorofosforan amonu). Ponadto specjaliści wskazują na optymistyczne, długoterminowe prognozy pogodowe, dotyczące monsunów w tym regionie świata. Na kwiecień 2014 r. zapasy w Indiach szacowane są na poziomie 1,5 – 1,7 mln ton. W analogicznym okresie 2013 r. było to blisko 4 mln ton. Przy szacowanej konsumpcji w 2014/2015 na ok. 9 mln ton, produkcja lokalna ok. 3,5 mln ton, import powinien sięgnąć 5 mln ton.

Sytuacja na rynku nawozów potasowych

W zakresie potasu kluczowym czynnikiem, kształtującym ceny, będą zmiany rynkowe spowodowane rozpadem firmy handlowej BPC, która łączyła potencjał rosyjskiego i białoruskiego producenta tego typu nawozów. Jednym z efektów rozpadu BPC, jest już obecnie widoczny spadek udziałów tych producentów w globalnym rynku potasu, w stosunku do koncernów z kontynentu amerykańskiego. Ponadto elementem wpływającym na sytuację będzie dążenie tych dwóch podmiotów (białoruskiego – Belaruskali i rosyjskiego – Uralkali) do odzyskania pozycji na rynkach oraz obserwowana nadpodaż w produkcji potasu na świecie. Ten ostatni element będzie skutkował w przypadku amerykańskiego potentata PotashCorp restrukturyzacją kosztową, w tym ograniczeniem zatrudnienia na poziomie ok. 1000 osób. Konieczność redukcji kosztów przez amerykański koncern, będzie z pewnością miał istotny wpływ na presję cenową w 2014 r.

Konsumpcja nawozów azotowych w 2014 r.

Dla sytuacji na rynku nawozów azotowych, istotną rolę odgrywać będzie polityka Chin w zakresie cła eksportowego na mocznik – wysoki poziom to 15% plus CHY 40/t oraz niski poziom to tylko CHY 40/t (ok. USD 6,5/t) dla okresu lipiec – październik.

Eksport mocznika z Chin w 2012 r. wyniósł 7 mln ton, natomiast po 10 miesiącach 2013 r. odnotowano sprzedaż eksportową na poziomie 6,5 mln ton. Zakładając cenę mocznika w Chinach na poziomie CNY 1600/t oraz uwzględniając dodatkowo plus 15% oraz CNY 40 jako sumę cła eksportowego, cena FOB Chiny może wynieść w 2014 r. ok USD 340/t, obecnie jest to ok USD 325/t.

Dla sytuacji w obrocie mocznikiem ważne będą również decyzje zakupowe ze strony Indii. Na podstawie informacji Departamentu ds. Nawozów oczekuje się, że Indie powrócą na rynek globalnego mocznika w marcu 2014 r. Jednak ze względu na relatywnie wysokie zapasy nie oczekuje się dużych zakupów. Podobną sytuację obserwować będziemy w przypadku importu amerykańskiego.

Tańszy gaz na Ukrainie

Ostatni ważny czynnik z 2013, rzutujący na nowy rok 2014 to zmiana ceny gazu dla Ukrainy. Niższa o 30% cena gazu, będzie miała wpływ na uruchomienia zatrzymanych instalacji nawozowych na Ukrainie. Aczkolwiek nie należy spodziewać się nagłego wzrostu ilości nawozów, przeznaczonych na eksport.

 

Czytaj więcej →

Co nas czeka na rynku nawozów?

| Rynki zagraniczne |

Kluczem do sukcesu w branży nawozowej jest dokładna obserwacja procesów zachodzących na rynkach, zarówno lokalnych, jak i globalnych. Obecnie szczególnie interesujące wydają się być informacje docierające z różnych stron świata, a które z pewnością będą w zasadniczy sposób wpływać na ceny produktów nawozowych w sezonie 2013/2014.

Z jednej strony sytuację w branży kształtować będą wieści z Dalekiego Wschodu. Dziś już wiemy, że eksport chińskiego mocznika w okresie lipiec 2012 – luty 2013 osiągnął 7,2 mln ton. Jest to szczególnie ważna informacja, jeżeli porównamy te dane z poprzednim okresem, kiedy tzw. okno eksportowe zamknęło się liczbą 3 mln ton. To jeden z faktorów, na który musimy zwrócić uwagę, szczególnie, że kolejne okno eksportowe zostanie zamknięte tego lata. Czynnikiem wpływającym na rynek jest również poziom chińskich ceł eksportowych, które spadły od 1 lipca 2013 do 2%. Okres ten trwać będzie do 1 listopada 2013, kiedy to będziemy mieć do czynienia ze wzrostem do poziomu 77%.

Drugim elementem, które odegra w najbliższym czasie decydującą rolę są informacje o wzrastających zdolnościach produkcyjnych w Algierii, Egipcie oraz Rosji. Są to rynki funkcjonujące w bliskim sąsiedztwie Unii Europejskiej, a tym samym wydarzenia w tych państwach nie pozostają bez echa na otwartym, europejskim rynku.

Trzecim czynnikiem, jest aktualna sytuacja na Ukrainie. Jeżeli chodzi o naszego wschodniego sąsiada zbiory pszenicy w 2013 roku, mogą osiągnąć rekordowy poziom. US Department of Agriculture przedstawił prognozy dotyczące Ukrainy, gdzie żniwa pszenicy w tym roku mogą osiągnąć nawet 22,6 mln ton, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z rokiem 2012 (15, 8 mln ton). Tegoroczne żniwa będą zatem rekordowe, jeżeli chodzi o okres ostatnich 20 lat! Ponadto na Ukrainie nie zanotowano zasadniczych strat po zimie. Szacuje się zatem, że powierzchnia zasiewów wzrosła o ok 20%. To niewątpliwie pozwoli na zwiększenie eksportu pszenicy. UkrAgroConsult – firma zajmująca się analizami dotyczącymi rynku ukraińskiego, przewiduje zbiory na poziomie 20,23 mln ton, natomiast ProAgro prognozuje 19,89 mln ton.

W tym kontekście warto również bliżej przyjrzeć się zdolnościom produkcyjnym kukurydzy na Ukrainie. USDA prognozuje 22 mln ton, czyli wzrost o ok. 1 mln ton, w porównaniu z poprzednim rokiem. Producenci kukurydzy na Ukrainie zainwestowali ostatnio w importowany materiał siewny, będący specjalną hybrydą jakościową. Te pozytywne informacje zza wschodniej granicy, będą z pewnością jednym z czynników umacniających pozycję Ukrainy na globalnym rynku, szczególnie w zakresie eksportu kukurydzy.

 

Czytaj więcej →