Indyjscy rolnicy i ubezpieczenia

| Rynki zagraniczne |

Indie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się krajów na świecie. Zatem nic w tym dziwnego, że do wykarmienia ponad 1 mld obywateli, potrzeba gigantycznych inwestycji w rolnictwo. W ostatnim czasie władze w Delhi zainicjowały program promocji ubezpieczeń dla rolników, np. na wypadek klęsk żywiołowych czy kaprysów pogody.

Podstawowy problem

Kluczową kwestią, z którą muszą zmierzyć się producenci rolni w Indiach jest nadmiar wody, związany z ulewnymi deszczami monsunowymi. Problemem są również czasowe braki w dostępie do wody, związane z okresowymi suszami, co skutkuje zmianami wilgotności gleby. Dlatego polisy ubezpieczeniowe od zagrożeń wodnych i niskich plonów cieszą się w Indiach coraz większą popularnością. Ponadto parametry poszczególnych pakietów, które mają do dyspozycji hinduscy rolnicy, są zróżnicowane ze względu na charakter upraw, czy pory zasiewów.

Państwo pomaga ubezpieczonym

W oparciu o współpracę z prywatnymi podmiotami, rząd w Delhi oraz władze poszczególnych stanów subsydiują składki na ubezpieczenie, zaś ewentualne, późniejsze roszczenia są pokrywane przez ubezpieczyciela. Dzięki temu uprawy są chronione na każdym etapie rozwoju: przed zasiewem, po zbiorach, jak również z tytułu chorób, szkodników czy klęsk żywiołowych.

Tymczasem w Polsce

Pomimo konieczności posiadania OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ten obowiązek nie jest egzekwowany przez samorządy, zobowiązane do okresowych kontroli w tym zakresie. Jednak w przypadku klęsk żywiołowych, tj. jak susza czy powódź, administracja samorządowa ponosi największe koszty wsparcia dla poszkodowanych rolników. Ostatnie lata pokazują jednak, że poszczególne samorządy nie posiadają wystarczających środków na pokrycie ewentualnych szkód, przez co zmuszone są zwracać się o pomoc do władz centralnych.

Obowiązkowe są również ubezpieczenia upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi. Składki na nie są subwencjonowane przez państwo, co zachęca polskich rolników do koncentrowania produkcji w obszarze promowanych gatunków roślin.

Ostatnie zmiany

Mimo to, w sierpniu br. przyjęto program pomocy dla rolników zajmujących się tzw. działami specjalnymi (np. uprawy tunelowe), którzy zostali stratni w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r. M. in. ARiMR będzie mógł świadczyć dopłaty do oprocentowania kredytu na ponowne uruchomienie działalności, a prezes KRUS będzie mógł rozłożyć na raty lub umorzyć składki na ubezpieczenie społeczne. Jednak warto zapobiec stratom jak najwcześniej, płacąc regularnie składki i właściwie dobierać instrumenty asekuracji finansowej.

 

Czytaj więcej →