Maszyneria rolnicza przyszłości

| Perspektywy i inwestycje |

Traktory czy kombajny są nieodłącznymi elementami skojarzeń z przemysłem rolniczym. Pewnie wielu z nas myśląc o pracy farmera przywołuje obraz pola uprawnego, po którym porusza się traktor. Obraz ten jednak może znacząco ulec zmianie w kolejnych dziesięcioleciach XXI wieku. Już w następnej dekadzie drony mają być równie powszechne w rolnictwie jak wspomniane traktory czy kombajny.

Czytaj więcej →

Filary nowoczesnego rolnictwa

| Produkcja i surowce |

Gościem tegorocznej konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, organizowanej przez Centrum Kompetencji „Puławy” był Jacob Hansen, Dyrektor Generalny Fertilizers Europe, stowarzyszenia europejskich producentów nawozów sztucznych. Zagadnienia, które przedstawił, poświęcone były cyklowi obiegu nawozu i roli nawozów mineralnych we współczesnej produkcji rolnej.

Dobre praktyki nawożenia

Podstawową zasadą skutecznego stosowania preparatów wspomagających rozwój roślin i ich plonowanie jest korzystanie z nich, poprzez dozowanie właściwej dawki w odpowiednim czasie i w adekwatnym miejscu. Być może słysząc to stwierdzenie pierwszy raz, można odnieść wrażenie, że brzmi ono nieco banalnie. Jednak gdy dokładnie je przeanalizujemy, widzimy, że wszystkie elementy muszą opierać się na ugruntowanej wiedzy, popartej testami i doświadczeniami. Ponadto, niezmiernie istotnym działaniem, leżącym u podstaw efektywnego, nowoczesnego rolnictwa, jest monitoring wpływu naszych praktyk rolnych na otaczające środowisko.

Recykling

Innym elementem, który powinien stanowić jeden z fundamentów dzisiejszego funkcjonowania nowoczesnych gospodarstw, winno być odzyskiwanie składników odżywczych, wytwarzanych ww ramach produkcji rolnej. Dzięki stosowaniu dostępnych technik wychwytywania cennych związków, można nie tylko obniżyć koszty prowadzenia agrobiznesu, ale przede wszystkim zadbać o środowisko naturalne. Informacja zwrotna od producentów rolnych, o ilościach odzyskanych składników odżywczych może posłużyć producentom nawozów do ciągłego udoskonalania swoich produktów.

Nowoczesne technologie

Współczesne rolnictwo ma szansę na bycie konkurencyjnym sektorem gospodarki jedynie wtedy, gdy wykorzystuje w pełni dostępną wiedzę technologiczną. Kluczowe jest adaptowanie narzędzi stosowanych dotąd z sukcesem w innych branżach np. mapowanie gleb na podstawie zawartości biomasy oraz pomiary wilgoci. Przy użyciu m.in. dostępnych narzędzi on-line, można nie tylko ułatwić sobie pracę i zwiększyć generowane zyski, ale przede wszystkim usprawnić wymianę doświadczeń pomiędzy producentami rolnymi.

Na podstawie prezentacji Jacoba Hansena, wygłoszonej w trakcie III Konferencji Nauka-Biznes-Rolnictwo, organizowanej przez Centrum Kompetencji „Puławy” S.A., z dn. 21.11.2013 r.

 

Czytaj więcej →

Rozwinięte rolnictwo jako gwarant bezpieczeństwa żywnościowego

| Ochrona środowiska |

Choć kraje Unii Europejskiej są w większości wysoko rozwinięte pod względem technologii produkcji rolniczej, to jednak wciąż potrzeba nowych form działań, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. To niezwykle istotne wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, iż w latach 2010-2012 import UE, wyrażony w hektarach przeliczeniowych, wyniósł 30 mln! Zaś eksport – niecałe pięć milionów.

Stawiajmy na produktywne gospodarstwa

Dzięki najnowszym badaniom naukowym wiadomo, że jedną z form działania prewencyjnego w tym zakresie jest produktywność rolnictwa. Pod tym terminem kryje się nie tylko wydajność mierzona w tonach zebranych zbóż, ale także stosowanie nowoczesnych urządzeń, środków ochrony roślin, umiejętnego doboru i aplikacji nawozów czy korzystanie z nowych odmian nasion. Poprzez produktywne rolnictwo Unia Europejska jest w stanie nie tylko zredukować import produktów rolnych, ale także podnieść średni przychód rolników, czy zmniejszyć emisję CO2.

Razem można więcej

Koncepcją, stanowiącą odpowiedź na aktualne potrzeby europejskiego rolnictwa, jest idea utworzenie agroklastra, wysunięta przez Pawła Jarczewskiego – Prezesa Zarządu Grupy Azoty na zeszłorocznym Kongresie COPA COGECA 2012. Ogniskuje się on wokół połączenia potencjałów firm produkujących dla rolnictwa maszyny, środki ochrony roślin, nawozy itp., rolników oraz przemysł przetwórczy. Dzięki temu możliwy stanie się do osiągnięcia efekt synergii, który nie tylko pozwoli wpłynąć na wzrost wydajności europejskiego rolnictwa, ale także poprawić jego konkurencyjność.

Wiedza to podstawa

Aby jednak móc realizować powyższe postulaty potrzebne jest know-how, umożliwiające nie tylko poznawanie nowych zdobyczy technologii agrokultury, ale także zmianę mentalności w kierunku otwarcia się na ich stosowanie. W tym celu niezbędne są ośrodki doradztwa rolniczego oraz miejsca, gdzie będzie się mogła spotykać się wiedza i doświadczenie przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli przemysłu oraz naukowców, działających wspólnie na rzecz nowych, lepszych rozwiązań. Przykładem takiej instytucji jest Centrum Kompetencji powstałe z inicjatywy Grupy Azoty „PUŁAWY”. Dzięki takim działaniom na rzecz prowadzenia produktywnych gospodarstw i łączenia potencjałów, Unia Europejska ma szansę poprawić aktualny poziom bezpieczeństwa żywnościowego na Starym Kontynencie.

 

Czytaj więcej →

Pierwsza edycja studiów podyplomowych dla doradców rolnych zakończona

| CSR |

W dniu 28 września 2013 roku w Warszawie na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Studiów Podyplomowych dla doradców rolnych pt. „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. Studia zostały zorganizowane przy współpracy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w ramach działającego Centrum Kompetencji PUŁAWY.

Kształcimy na najwyższym poziomie

Celem projektu było przygotowanie specjalistów w zakresie najnowszych technologii zintegrowanej produkcji roślin oraz w zakresie obrotu nawozami i środkami ochrony roślin, w konsekwencji połączenie kanału dystrybucji środków chemicznych z systemem doradztwa w zakresie ich efektywnego i bezpiecznego stosowania.

Zrealizowany program edukacyjny obejmował łącznie 220 godz. zajęć wykładowych i praktycznych. Pracownicy firm dystrybucyjnych zdobyli aktualną wiedzę dotyczącą właściwości środków ochrony roślin i nawozów, ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej.

Wiedza – podstawą sukcesu

W trakcie studiów został także zrealizowany program szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz program szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin. Ponadto uczestnicy opanowali nowoczesne metody doradzania w zakresie wyboru stosowanych nawozów lub środków ochrony roślin. Zdobyli umiejętności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi w zakresie doboru nawozów i pestycydów, wykonaniu planu nawozowego, a także w obliczeniach opłacalność stosowania nawozów, preparatów różnych firm. Uzyskali również możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych wymaganych w kontaktach z producentami rolnymi.

Studia ukończyło 32 osoby. Każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dwa certyfikaty upoważniające do obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników.

 

Czytaj więcej →