Grupa Azoty PUŁAWY kupi gaz z Niemiec i Holandii

| Produkcja i surowce |

Grupa Azoty PUŁAWY zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol S.A. Wcześniej na kupno gazu w Niemczech zdecydowała się Grupa Azoty Police. Zgodnie z ustaleniami, gaz będzie dostarczany w terminie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Szacunkowa łączna wartość kontraktów wynosi 164 mln zł.

Czytaj więcej →

Kontynuujemy współpracę z LW Bogdanka

| Nasze zakłady |

17 grudnia 2014 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla, zawartej ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Aneks zawiera szczegółowe warunki określające cenę i wolumen dostaw węgla w 2015 roku. Wartość umowy po podpisaniu aneksu wynosi 910 mln zł netto (czyli o 13,5 proc. mniej niż dotychczas).

Czytaj więcej →

2014 pod znakiem inwestycji

| Nasze zakłady |

W roku 2013 Nasze Zakłady rozpoczęły wiele projektów, które wejdą w skład wieloletniego programu inwestycyjnego Grupy Azoty i przełożą się na umocnienie pozycji na rynku nawozowo-chemicznym. W strategię wspólnego, zrównoważonego rozwoju wpisuje się również podjęta kooperacja z partnerami zewnętrznymi, m.in. w zakresie pozyskiwania surowców czy zwiększania potencjału energetycznego.

Czytaj więcej →

Kolejny kontrakt gazowy

| Nasze zakłady |

Nasze Zakłady wykonały kolejny krok na drodze do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego. Wszystko za sprawą umowy na zakup „błękitnego paliwa”, podpisanej z Vattenfall Energy Trading. Kontrakt opiewa na kwotę prawie 90 mln zł.

Dywersyfikacja źródeł, optymalizacja kosztów

– Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości pojawiające się na rynku dla zoptymalizowania zaopatrzenia naszej firmy w surowiec gazowy oraz zminimalizowania kosztów jego zakupu – powiedział Wojciech Kozak, Wiceprezes Grupy Azoty „PUŁAWY”. Jego zdaniem podpisywane przez „PUŁAWY” kontrakty dają Spółce wiele korzyści, wynikających choćby ze zróżnicowania punktów wejścia zakupionego surowca do systemu przesyłowego. Wiceprezes „PUŁAW” podkreślił, że dostawy gazu z zachodniej granicy wyniosą do 20% ogólnego zużycia gazu w naszych Zakładach. Nie można przy tym jednak zapominać, że PGNiG jest i pozostanie podstawowym partnerem dla Grupy Azoty „PUŁAWY” i jego udział w dostawach gazu nadal będzie większościowy.

Czterech dostawców „błękitnego paliwa”

W grudniu ubiegłego roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” zawarły umowy na zakup gazu ziemnego na 2014 r. z firmami RWE Polska (o wartości 69 mln zł) oraz Statoil (97 mln zł). Nasza Spółka podpisała również załącznik do wieloletniej umowy z PGNiG na dostawy tego surowca, jednego z podstawowych w procesach produkcji amoniaku. Szacunkowa wartość kontraktu wyłącznie w 2014 r. wyniesie aż 1.090 mln zł!

 

Czytaj więcej →

KGHM i Fosfory będą razem poszukiwać surowców

| Produkcja i surowce |

W piątek 30 sierpnia 2013 r. KGHM Polska Miedź S.A. oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy. Na podstawie tego dokumentu strony rozpoczynają rozmowy, które mają określić zasady współpracy przy realizacji projektów w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców chemicznych w kraju i za granicą oraz zagospodarowania surowców wtórnych.

Dla gdańskich Fosforów należących do Grupy Azoty Puławy podstawowym celem prac wydobywczych jest pozyskanie polihalitu, tj. siarczanu potasowo-magnezowo-wapniowego, który może stanowić źródło potasu w produkcji nawozów wieloskładnikowych.

Poszukiwanie złóż oraz związane z tym bezpieczeństwo surowcowe jest strategicznym obszarem zainteresowań w całej Grupie Azoty – komentuje podpisanie porozumienia Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty. Dodatkowo wykorzystanie nowego surowca – polihalitu może skutkować jakościową zmianą filozofii produkcji nawozów wieloskładnikowych w gdańskich Fosforach i Policach. Potas w tej formie, zawarty w nawozach wieloskładnikowych, jest lepiej przyswajalny przez rośliny, daje wyższą skuteczność nawożenia i jest bardziej przyjazny dla środowiska niż jego chlorkowa postać – uzupełnia Prezes Jarczewski.

Podjęcie powyższych działań jest zgodne ze strategią Grupy Azoty zakładającą dywersyfikację surowcową i stanowi jeden z elementów dostępu do własnych zasobów surowcowych. W najbliższym czasie strony porozumienia podejmą rozmowy nad doprecyzowaniem formy i zasad współpracy w tym przedsięwzięciu.

 

Czytaj więcej →