Rok 2013 owocny dla „PUŁAW”!

| Nasze zakłady |

Miniony rok można z wielu względów określić jako przełomowy dla Naszych Zakładów. Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w 2013, począwszy od sfinalizowania konsolidacji, przez szeroko zakrojone inwestycje, a skończywszy na podjętej współpracy z partnerami zewnętrznymi, przyczyniły się do umocnienia pozycji „PUŁAW” na rynku nawozowo-chemicznym.

Czytaj więcej →

W strategii jedno jest pewne – konieczność zmian

| Nasze zakłady |

Ostatnie lata charakteryzują się duża turbulencją zmian otoczenia rynkowego znakomitej większości organizacji gospodarczych. Zmiany dotyczą również samych organizacji, ich struktur właścicielskich, modeli biznesowych czy też strategii rozwoju. Nie ma jednej dobrej strategii, która byłaby aktualna na wiele lat, ciągle musi być aktualizowana.

Grupa Azoty w związku ze swoim rozwojem musi również swoją strategię korygować. Dołączenie do Grupy „PUŁAWY” to „wzrost organizacji” o ok. 40% ze wszystkimi tego złożonościami i uwarunkowaniami. Istniejący model zarządzania trzeba rozwinąć i dostosować do wymagań bardzo dużej organizacji (jak na warunki polski), tak by można było efektywnie zarządzać swoimi wszystkimi zasobami. Tak by tworzona organizacja pozwalała sprostać konkurencji międzynarodowej, przy stosunkowo mało atrakcyjnym poziomie cen zakupu podstawowych surowców. Z przywileju wielkości nie wynika wprost przywilej pozycji rynkowej; o nią trzeba powalczyć.

Analiza różnych strategii rozwoju globalnych, chemicznych grup kapitałowych wskazuje, że nie ma jednej dominującej strategii. Mamy do czynienia ze strategiami wydłużani, jak i poszerzania łańcucha wartości w różnych jego ogniwach w rozumieniu Portera. Zwraca jednak uwagę zachowanie producentów nawozów w sytuacji relatywnie drogiego dostępu do gazu; zdecydowanie rozwijają relacje z klientami finalnymi swych produktów. Starają się komunikować bezpośrednio z przedsiębiorcami rolnymi. Następuje zwrot od marketingu produktów na rzecz marketingu relacji z klientami. Cele strategiczne tych firm wyznaczają: wizja i misja, zorientowane najczęściej na budowanie wartości klientów finalnych swych produktów. Przywiązują dużą wagę do innowacyjności, w tym innowacyjności w partnerstwie z klientami.

Coraz większego znaczenia w budowaniu przewagi konkurencyjnej koncernów chemicznych nabiera kapitał intelektualny. Wyzwaniem staje się umiejętność przekształcenia owego kapitału w wartość rynkową. Popularnym hasłem jest zrównoważony rozwój (środowisko, bezpieczeństwo, człowiek, rozwój, wartość dla akcjonariuszy).  Obserwujemy te tendencje zmian i staramy się również u nas korygować strategię rozwoju, tak by zapewniać naszym interesariuszom atrakcyjną stopę zwrotu z zaangażowanego kapitału.

 

Czytaj więcej →